Hälsablanketten

Goldenägare – nu kan du enkelt rapportera in till Goldenklubben ifall din hund har diagnostiserats med en ärftlig sjukdom eller misstänkt ärftlig sjukdom

Golden retrievern räknas som en sund och frisk ras, som ofta lever länge. Golden retrieverklubben vill naturligtvis att rasen förblir frisk och för att hålla koll på de sjukdomar, som trots allt förekommer i rasen, behöver vi hjälp från er goldenägare.

I Golden retrieverklubbens avelsstrategi (RAS) står att vi ska ”utveckla enkla rutiner för inrapportering av ej centralt registrerade ärftliga sjukdomar till Hälsakommittén”.

För att informationen ska kunna spridas ska hundägarna uppmanas att häva sekretessen runt de veterinära uppgifterna. I enlighet därmed har Hälsakommittén gjort en blankett där du kan fylla i uppgifter om din hund drabbats av någon ärftlig sjukdom, som ej registreras centralt av SKK. Det spelar ingen roll om det är en ny eller gammal diagnos, ej heller om din hund lever eller inte. Det viktiga är att du har ett veterinärintyg som visar diagnosen och bifogar det, tillsammans med kopia på stamtavlan, när du skickar in din undertecknade blankett.

Dina uppgifter kommer att behandlas etiskt korrekt med full integritet.

» HÄR « kan du ladda ner hälsablanketten