Statistik HD

HD-Statistik per den 21 januari 2018 finns » HÄR «

Beskrivning av färgmarkeringarna:


Hanhundar som har minst 30 avkommor med fastställd höfledsstatus och som ej klarar gränsen för valphänvisning


Hanhundar som har minst 30 avkommor med fastställd höftledsstatus, som lämnat över rasens genomsnitt, men ligger inom gränsen för valphänvisning


Hanhundar som har minst 30 avkommor med fastställd höftledsstatus, som lämnat under rasens genomsnitt