Om mentalbeskrivning

För uppfödare och sektioner som vill arrangera MH:

» Manual – Att arrangera en mentalbeskrivning

Vad är en mentalbeskrivning?
Mentalbeskrivning (MH) används för att få en bild av hundarnas mentalitet. Idag är det den mest använda testformen och den som GRK rekommenderar för att beskriva en golden retrievers mentalitet.
Mentalbeskrivningen beskriver egenskaper såsom hanterbarhet, samarbete, lek- och kamplust, förföljande, bytesintresse, gripande, hot, nyfikenhet, rädsla, och skottfasthet.
Mentalbeskrivningen utförs på särskilda banor som ser likadana ut över hela landet. Banan består av tio ”stationer”, s.k. moment, och inom varje moment beskrivs flera olika beteenden som t.ex. rädsla, nyfikenhet och lek.

Beskrivningen dokumenteras i ett protokoll, där beskrivaren sätter ett kryss för det alternativ som bäst stämmer överens med hundens beteende. Protokollet är uppbyggt med en femgradig intensitetsskala. där 1 är låg intensitet och 5 hög intensitet. Det är viktigt att vara medveten om att en 1:a eller 5:a inte alltid är det bästa alternativet. utan det är helt beroende på vilken egenskap som avses. Hög intensitet på momentet Skott är inte så lyckat, då det innebär att hunden visar en kvarstående oro efter flera skott och/eller att beskrivaren avbryter momentet efter att hunden kan ha visat tydliga flykttendenser. En 1:a eller en 2:a på första momentet Kontakthälsning är inte heller så bra, då det betyder att hunden avvisar kontakt (morrar och/eller bitförsök) eller undviker kontakt (skyggar eller drar sig undan).

Det är viktigt att känna till att det handlar om en beskrivning
Hundens beteenden på banan denna dag beskrivs och dokumenteras. Hunden blir således inte godkänd eller underkänd på en mentalbeskrivning, inte heller får hunden något betyg.
Vem har nytta av MH?
» Uppfödaren – vid val av partner till avelsdjur
» Uppfödaren – för att följa upp avkommor
» Valpköparen – för att få en uppfattning om föräldradjurens mentala status
» Hundägaren – då hunden ska utbildas

Golden retrieverklubben främjar avel av mentalt sunda golden retrievers.

Kort om mentalbeskrivningens olika moment

» Kontaktvillighet
Hund och förare går runt bland passiva åskådare för att därefter gå fram till testledaren som hälsar på förare och hund. Testledaren går en liten promenad med hunden och undersöker därefter om den låter sig hanteras. Beskriver hundens förmåga att ta kontakt och besvara kontakt från okända människor.

» Lek
Testledare och hund leker med en trasa och har dragkamp. Beskriver hundens reaktion i samband med föremålslek och om hunden vill ha en dragkamp med testledaren.

» Förföljande och gripande
En trasa dras i sicksack snabbt fram utefter marken. Beskriver hundens lust att förfölja ett rörligt föremål och gripa det.

» Aktivitetsnivå
Hund och förare står overksamma i 3 minuter. Beskriver hundens reaktion när förväntad aktivitet uteblir.

» Avståndslek
En figurant leker med hunden på 40 meters avstånd från föraren. Beskriver hundens förmåga till aktivitet/samarbete med främmande person på avstånd från föraren.

» Överraskning
Kallas även ”dumpe”. En overall rycks upp 3 meter framför hunden. Här testas hundens förmåga att agera i en överraskande situation, då den inte är engagerad i en annan handling.

» Ljudkänslighet
En kätting och två grytlock dras på korrugerad plåt då hunden passerar förbi. Beskriver hundens reaktion i samband med överraskande ljud.

» Spöken
Två figuranter klädda i vit kjol, överdel och huva försedda med svarta ögon och mun rör sig långsamt mot hunden. Beskriver hundens reaktion inför hotfulla rörliga föremål som långsamt närmar sig.

» Lek
Lekmomentet från moment 2 upprepas igen för att beskriva om hundens reaktion i samband med en ny föremålslek har förändrats sedan föregående lek.

» Skott
Skott avlossas, dels under lek och dels i passivitet. Beskriver hundens reaktion i samband med skottlossning.

Vad är en mentalbeskrivning?
Mentalbeskrivning (MH) används för att få en bild av hundarnas mentalitet. Idag är det den mest använda testformen och den som GRK rekommenderar för att beskriva en golden retrievers mentalitet.
Mentalbeskrivningen beskriver egenskaper såsom hanterbarhet, samarbete, lek- och kamplust, förföljande, bytesintresse, gripande, hot, nyfikenhet, rädsla, och skottfasthet.
Mentalbeskrivningen utförs på särskilda banor som ser likadana ut över hela landet. Banan består av tio ”stationer”, s.k. moment, och inom varje moment beskrivs flera olika beteenden som t.ex. rädsla, nyfikenhet och lek.

Beskrivningen dokumenteras i ett protokoll, där beskrivaren sätter ett kryss för det alternativ som bäst stämmer överens med hundens beteende. Protokollet är uppbyggt med en femgradig intensitetsskala. där 1 är låg intensitet och 5 hög intensitet. Det är viktigt att vara medveten om att en 1:a eller 5:a inte alltid är det bästa alternativet. utan det är helt beroende på vilken egenskap som avses. Hög intensitet på momentet Skott är inte så lyckat, då det innebär att hunden visar en kvarstående oro efter flera skott och/eller att beskrivaren avbryter momentet efter att hunden kan ha visat tydliga flykttendenser. En 1:a eller en 2:a på första momentet Kontakthälsning är inte heller så bra, då det betyder att hunden avvisar kontakt (morrar och/eller bitförsök) eller undviker kontakt (skyggar eller drar sig undan).

Det är viktigt att känna till att det handlar om en beskrivning
Hundens beteenden på banan denna dag beskrivs och dokumenteras. Hunden blir således inte godkänd eller underkänd på en mentalbeskrivning, inte heller får hunden något betyg.
Vem har nytta av MH?
» Uppfödaren – vid val av partner till avelsdjur
» Uppfödaren – för att följa upp avkommor
» Valpköparen – för att få en uppfattning om föräldradjurens mentala status
» Hundägaren – då hunden ska utbildas

Golden retrieverklubben främjar avel av mentalt sunda golden retrievers.

Kort om mentalbeskrivningens olika moment

» Kontaktvillighet
Hund och förare går runt bland passiva åskådare för att därefter gå fram till testledaren som hälsar på förare och hund. Testledaren går en liten promenad med hunden och undersöker därefter om den låter sig hanteras. Beskriver hundens förmåga att ta kontakt och besvara kontakt från okända människor.

» Lek
Testledare och hund leker med en trasa och har dragkamp. Beskriver hundens reaktion i samband med föremålslek och om hunden vill ha en dragkamp med testledaren.

» Förföljande och gripande
En trasa dras i sicksack snabbt fram utefter marken. Beskriver hundens lust att förfölja ett rörligt föremål och gripa det.

» Aktivitetsnivå
Hund och förare står overksamma i 3 minuter. Beskriver hundens reaktion när förväntad aktivitet uteblir.

» Avståndslek
En figurant leker med hunden på 40 meters avstånd från föraren. Beskriver hundens förmåga till aktivitet/samarbete med främmande person på avstånd från föraren.

» Överraskning
Kallas även ”dumpe”. En overall rycks upp 3 meter framför hunden. Här testas hundens förmåga att agera i en överraskande situation, då den inte är engagerad i en annan handling.

» Ljudkänslighet
En kätting och två grytlock dras på korrugerad plåt då hunden passerar förbi. Beskriver hundens reaktion i samband med överraskande ljud.

» Spöken
Två figuranter klädda i vit kjol, överdel och huva försedda med svarta ögon och mun rör sig långsamt mot hunden. Beskriver hundens reaktion inför hotfulla rörliga föremål som långsamt närmar sig.

» Lek
Lekmomentet från moment 2 upprepas igen för att beskriva om hundens reaktion i samband med en ny föremålslek har förändrats sedan föregående lek.

» Skott
Skott avlossas, dels under lek och dels i passivitet. Beskriver hundens reaktion i samband med skottlossning.