DNA-test ögon

Testa din golden för två PRA-former
SLU i Uppsala har nu DNA-test tillgängligt för de båda vanligaste formerna av PRA hos golden retriever. GR_PRA1 och GR_PRA2 finns endast på golden retriever och det är den absolut vanligaste formen av PRA inom rasen. För att på sikt kunna eliminera dessa PRA-former är det viktigt att du testar dina avelshundar. Du får aldrig använda en affekterad hund i avel. Anlagsbärare får endast användas tillsammans med hund som är testad fri för den aktuella defekten.

SKK har godkänt central registrering även för GR_PRA2. Det betyder att testresultatet för de hundar testas för de båda PRA-formerna hos SLU kommer finnas tillgängligt i Avelsdata.

OBS!
Efter beslut från SKKs avelskommitté har det antal generationer i vilka en hund kan påföras beteckningen hereditärt fri begränsats till tre. I praktiken betyder det att om någon av de testade släktingarna till hunden, på mammans eller pappans sida, ligger längre än tre generationer bak i härstamningen måste det aktuella avelsdjuret, eller valpkullen DNA-testas på nytt för att säkerställa att de inte bär på anlag för den aktuella sjukdomen.

Kostnader för testen hittar du i denna PRISLISTA

För dig som redan har testat din hund för GR_PRA1:
Du som tidigare har testat din hund för GR_PRA1 behöver inte ta något nytt blodprov. Allt du gör är att ladda ner ”remiss 2”, fylla i denna och skicka till SLU.
Förskottsbetalning till Swish eller bankgiro.
Swish till nummer 123 322 23 38, i betalningsmeddelande ange vår referens ”670 Hund” samt hundens namn.
SLU:s bankgiro: 5050-7920, i betalningsmeddelande ange vår referens ”670 Hund” samt hundens namn.
Analys och leverans sker efter att betalningen är genomförd.
När testresultatet skickas till dig innehåller provsvaret resultat för båda formerna av PRA, eftersom det utförs i samma test.

Har du en hund som är hereditärt fri från GR_PRA1:
Har du en hund som är hereditärt fri från PRA1 måste ett blodprov skickas in tillsammans med ”remiss 1”.
När testresultatet skickas till dig innehåller provsvaret resultat för båda formerna av PRA, eftersom det utförs i samma test.
Förskottsbetalning till Swish eller bankgiro.
Swish till nummer 123 322 23 38, i betalningsmeddelande ange vår referens ”670 Hund” samt hundens namn.
SLU:s bankgiro: 5050-7920, i betalningsmeddelande ange vår referens ”670 Hund” samt hundens namn.
Analys och leverans sker efter att betalningen är genomförd.

För dig vars hund inte är testad tidigare:
Skriv ut remiss 1 och ta med till din veterinär. Se till att blankettens båda sidor är utskrivna. Blanketten skickas sedan av veterinären tillsammans med blodprovet till SLU och ingen del ska sparas hos veterinär.
Förskottsbetalning till Swish eller bankgiro.
Swish till nummer 123 322 23 38, i betalningsmeddelande ange vår referens ”670 Hund” samt hundens namn.
SLU:s bankgiro: 5050-7920, i betalningsmeddelande ange vår referens ”670 Hund” samt hundens namn.
Analys och leverans sker efter att betalningen är genomförd.


Remiss 1:
För att testa din hund för både GR_PRA1 och GR_PRA2. Du använder även denna remiss om du har en hund som är heredietärt fri från PRA1. Ladda ner » HÄR «

Remiss 2:
Är din hund redan testad för GR_PRA1 finns blodet kvar hos SLU. Då kan du, utan att ta nytt blodprov testa även för GR_PRA2. Ladda ner » HÄR «

Verkar det krångligt så kontakta vår avelsansvarige via e-post: avel@goldenklubben.se


PrcdPRA
Denna form av PRA finns på många raser och även på vissa linjer hos Golden retriever. Mer information om denna PRA-form hittar du på sidan ”Om prcdPRA” i menyn till höger. Om du har en golden från aktuella blodslinjer kan du DNA-testa den via Optigen. Resultatet är ej officiellt och registreras inte i Avelsdata.

Ladda ner remiss för prcdPRA » HÄR «