Om PNP

Renal dysplasi
(tidigare benämning Progressiv nefropathi (PNP)

Renal dysplasi eller RD är en fortskridande nedbrytning av njurarna. Sjukdomen drabbar främst unga hundar (0-4 år) och yttrar sig i ökad törst och urinering, trötthet och lågt blodvärde. Botemedel finns inte och drabbade hundar dör. Sjukdomen är ärftlig och idag finns ett 25-tal diagnostiserade fall, men antalet är förmodligen större eftersom alla fall inte blir diagnostiserade. Kombinationer som lämnat Renal dysplasi ska inte göras om samt hund som lämnat RD i mer än en kombination ska inte användas i fortsatt avel – enligt den generella avelsrekommendation som gäller för ärftliga sjukdomar.

Bekämpning av Renal dysplasi
Goldenklubben har central registrering hos SKK av Renal dysplasi. Detta innebär att njurvävnad från drabbade hundar undersöks av veterinär Astrid Hoppe vid SLU i Uppsala. Undersökta och diagnostiserade hundar registreras hos SLU och om djurägaren samtycker kommer resultatet att bli tillgängligt för Goldenklubben. Därmed blir det möjligt att kartlägga förekomsten och nedärvningen av sjukdomen på vår ras. Det är mycket viktigt att alla unga hundar som drabbas av njursjukdom undersöks av veterinär och att prover tas som skickas till SLU så att en säker diagnos kan ställas. Genom att få bättre grepp om hur sjukdomen nedärvs går det också i framtiden lättare att bekämpa den.