GRK:s uppfödarutbildning

Alla Goldenklubbens medlemmar med stort intresse för vår ras bör utnyttja möjligheten att delta i klubbens uppfödarutbildning. Den vänder sig till alla men för den som vill få valpar förmedlade genom Goldenklubbens valphänvisning är genomgången uppfödarutbildning ett krav.

Du som har erfarenhet
Uppfödare som har erfarenhet är särskilt välkomna till vår senaste upplaga av uppfödarutbildningen – eller se det som uppfödarträffar. Tänk på att man aldrig blir fullärd och att det är kul att kunna dela med sig av sina erfarenheter till andra. Dessutom är detta ett gyllene tillfälle att diskutera avel och uppfödning av golden retriever tillsammans med likasinnade.

Hur gör du?
Det finns två sätt att genomföra uppfödarutbildningen. Du som är intresserad ska i första hand kontakta din sektion. Där arrangeras med jämna mellanrum uppfödarutbildningar i form av studiecirklar eller veckoslutskurser. Om det inte finns någon sådan aktivitet i din sektion kan du genomföra utbildningen på egen hand. Kontakta då din sektionsstyrelse för vidare information.

Vad innebär uppfödarutbildningen?
En kursplan finns för vad som ska läsas i samband med uppfödarutbildningen. Där finns också hänvisningar till annat material som du kan ha nytta av och bör känna till om du tänker använda din hund i avel – oavsett om det är en hane eller en tik du ämnar avla på.

I studiecirklarna finns såväl nya som erfarna människor med golden som det stora intresset. Meningen är att ni i cirkeln ska lära av varandra, ta del av andras erfarenheter och skaffa en bredare inblick i vad en golden retriever är, hur rasklubben tänker om rasens framtid och vad du behöver tänka på innan du använder din hund i avel.

Hur lång tid tar utbildningen?
Den som vill genomföra uppfödarutbildningen för att kunna få valphänvisning måste också svara på ett antal frågor som är tillgängliga för den som deltar i studiecirkel eller genom kontakt med sektionsstyrelsen. Dessa frågor ska besvaras och sändas till valphänvisningen. Med detta ska också bifogas intyg på att du deltagit med din hund i, eller varit åskådare till:

a) Ett officellt jaktprov för retriever

b) En officiell utställning

c) En mentalbeskrivning, alternativt BPH

En funktionsbeskrivning för retriever bör också besökas

» HÄR « kan du ladda ner intygsblanketten till uppfödarutbildningen

Vem kan vara med?
Även om det heter uppfödarutbildning måste du inte ha uppfödarplaner för att vara med i en cirkel. Alla som har stort intresse för rasen har utbyte av att delta i cirkeln. Avsikten är också att cirkeln ska innehålla både nya goldenvänner och uppfödare med lång erfarenhet. För dig som varit med ett tag och kanske fött upp många kullar, är deltagandet lika värdefullt. Det finns alltid nytt att lära, att gå en studiecirkel på vintern ger tillfällen till kontakt med likasinnade. I diskussionerna, som är en självklarhet i studiecirkeln, får du vässa dina egna argument i olika ämnen samtidigt som du kan få nya infallsvinklar på gamla problem och frågor.

Valphänvisning godkänner
Den som vill skriva slutprov för att få ett godkännande för valphänvisning skickar slutprovet till valphänvisningen – för närvarande Annika Andersson Lantmannag. 20
532 34 SKARA Tel: 0511-18150 e-post annika@catchword.se – som godkänner provet .
Valphänvisningens representant ser sedan till att skicka ut diplomen till de som godkänts på slutprovet och har intyg på deltagande eller närvaro i tester och prov enligt ovan.