GRK:s rasutbildning


Alla Goldenklubbens medlemmar med stort intresse för vår ras bör utnyttja möjligheten att delta i klubbens rasutbildning. Den vänder sig till alla men för den som vill få valpar förmedlade genom Goldenklubbens valphänvisning är genomgången rasutbildning ett krav.

Du som har erfarenhet
Uppfödare som har erfarenhet är särskilt välkomna till vår senaste upplaga av rasutbildningen. Se det som ett härligt sätt att anordna uppfödarträffar. Man blir aldrig fullärt och det är kul att kunna dela med sig av sina erfarenheter till andra. Dessutom är detta ett gyllene tillfälle att diskutera avel och uppfödning av golden retriever tillsammans med likasinnade. Ännu ett skäl är att här kunna aktualisera vårt RAS (de rasspecifika avelsstrategierna) och tillsammans diskutera hur man håller detta viktiga dokument levande. Rasutbildningen är nu också uppdaterad och vi använder oss av en ny, intressant och spännande bok om Avel och uppfödning.

Hur gör du?
Det finns två sätt att genomföra utbildningen. Du som är intresserad ska i första hand kontakta din sektion. Där arrangeras med jämna mellanrum rasutbildningar i form av studiecirklar eller veckoslutskurser. Om det inte finns någon sådan aktivitet i din sektion kan du genomföra utbildningen på egen hand. Kontakta då Goldenklubbens utbildningsansvarige för vidare information.

Hur fungerar Rasutbildningen?
En kursplan finns för vad som ska läsas i samband med utbildningen. Där finns också hänvisningar till annat material som du kan ha nytta av och bör känna till om du tänker använda din hund i avel – oavsett om det är en hane eller en tik du ämnar avla på.
I studiecirklarna finns såväl nya som erfarna människor med golden som det stora intresset. Meningen är att ni i cirkeln ska lära av varandra, ta del av andras erfarenheter och skaffa en bredare inblick i vad en golden retriever är, hur rasklubben tänker om rasens framtid och vad du behöver tänka på innan du använder din hund i avel.

Hur lång tid tar utbildningen?
Den som vill genomföra utbildningen för att kunna få valphänvisning måste också svara på ett antal frågor som är tillgängliga för den som deltar i studiecirkel eller efter kontakt med sektionsstyrelsen. Dessa frågor ska besvaras och sändas till valphänvisningen. Med detta ska också bifogas intyg på att du deltagit med din hund i, eller varit åskådare till:
a) Ett officellt jaktprov för retriever
b) En officiell utställning
c) Ett BPH eller MH
En funktionsbeskrivning för retriever bör också besökas

» HÄR « kan du ladda ner intygsblanketten till uppfödarutbildningen

Vem kan vara med?
Du måste absolut inte ha några uppfödarplaner för att vara med i våra studiecirklar. Alla som har stort intresse för rasen har utbyte av att delta. Avsikten är också att cirkeln ska innehålla både nya goldenvänner och uppfödare med lång erfarenhet. För dig som varit med ett tag och kanske fött upp många kullar, är deltagandet lika värdefullt. Det finns alltid nytt att lära, att gå en studiecirkel på vintern ger tillfällen till kontakt med likasinnade. I diskussionerna, som är en självklarhet i studiecirkeln, får du vässa dina egna argument i olika ämnen samt får nya infallsvinklar på gamla problem och frågor.

Valphänvisning godkänner
Den som vill skriva slutprov för att få ett godkännande för valphänvisning skickar slutprovet till valphänvisningen – för närvarande Annika Andersson Lantmannagatan 20, 532 34 SKARA Tel: 0705-905844 e-post annika.andersson@goldenklubben.se

När slutprovet är godkänt får du som bevis ett diplom som berättar att du genomgått Goldenklubbens rasutbildning.