Om GRK:s valphänvisning

Målet för klubbens valphänvisning är att långsiktigt främja en positiv utveckling för rasen genom att hänvisa valpkullar av hög kvalitet från erfarna och kunniga uppfödare.

För att få använda sig av klubbens valphänvisning måste uppfödaren ha genomgått GRK:s uppfödarutbildning, följa klubbens avelsrekommendationer och SKK:s grundregler. Uppfödaren måste också vara medlem i Goldenklubben sedan minst två år.

Fastställda krav på avelsdjuren ska också vara uppfyllda för att valpkullen ska hänvisas av GRK.

Söker du valp?

Klicka » HÄR « för att komma till listan med aktuella valpkullar.

Skicka E-post till valphänvisningen: valph@goldenklubben.se