Om PRA

PRA är en förkortning av Progressiv Retinal Atrofi och är ett samlingsnamn för sjukdomar som drabbar näthinnan och får denna att förtvina. Vissa former är orsakade av utvecklingsrubbningar (dysplasier) och debuterar hos unga hundar. Andra är orsakade av en rubbning/förtvining av cellerna i näthinnan och debuterar vid olika åldrar hos olika raser från några år till högt upp i åldrarna. Sjukdomen yttrar sig inledningsvis ofta med försämrat mörkerseende och man kan se att hundens öga lyser i mörker. Båda ögonen är alltid drabbade. När en hund med PRA ögonspeglas ger de olika sjukdomarna en likartad bild, men kan vara orsakad av olika sjukdomar i näthinnan.

Anlagsbärare för PRA hittar du på SKK Avelsdata:

Klicka på ”raser”, välj ”Golden retriever”, välj ”listor”, fyll i datum och välj ”GR_PRAI” alternativt ”GR_PRAII” under rullisten ”typ”, välj sedan ”bärare” eller ”sjuk”.
OBS! Du kan bara välja en PRA typ åt gången