Klubbens utmärkelser


Information om hur du gör för att ansöka/nominera samt senaste ansökningsdatum publiceras i Golden Nytts julnummer.

Utmärkelserna/stipendierna delas ut i samband med Goldenfullmäktige.GOLDENTROFÉ TIK

Vandringspriset Goldentrofén tik är skänkt av Golden retrieverklubben. Vandringspriset, som är ständigt vandrande, tilldelas den golden som är svenskägd av medlem i GRK och vars svenskägda avkomma under kalenderåret vid officiella utställningar och jaktprov i Sverige erhållit flest poäng enligt nedanstående poängskala.

Utställning – Cert (Ej Nordic Cert)
1p dock tillsammans högst 3p/hund
Jaktprov B – Exc ökl
3p dock tillsammans högst 3p/hund
Jaktprov B – Vg ökl
1p dock tillsammans högst 3p/hund

Om två eller fler tikar erhållit lika antal poäng räknas det som en fördel för den tik som har flest avkommor som erhåller poäng. Tikens namn, tävlingsår samt poäng ingraveras på priset på GRK:s bekostnad.


GOLDENTROFÉ HANE

Vandringspriset Goldentrofén hane är skänkt av Golden retrieverklubben. Vandringspriset, som är ständigt vandrande, tilldelas den golden som är svenskägd av medlem i GRK och vars svenskägda avkomma under kalenderåret vid officiella utställningar och jaktprov i Sverige erhållit flest poäng enligt nedanstående poängskala.

Utställning – Cert (Ej Nordic Cert)
1p dock tillsammans högst 3p/hund
Jaktprov B – Exc ökl
3p dock tillsammans högst 3p/hund
Jaktprov B – Vg ökl
1p dock tillsammans högst 3p/hund

Avkommorna ska komma ur minst två olika kombinationer. Om två eller fler hanar erhållit lika antal poäng räknas det som en fördel för den hane som har flest avkommor som erhåller poäng. Hanens namn, tävlingsår samt poäng ingraveras på priset på GRK:s bekostnad.


UPPFÖDARTROFÉN TILL ÅRETS UPPFÖDARE

Vandringspriset, som är ständigt vandrande, tilldelas den uppfödare som är medlem i GRK, och vars svenskregistrerade uppfödning under kalenderåret vid officiella utställningar och jaktprov i Sverige erhållit flest poäng enligt nedanstående poängskala.

Utställning – Cert (Ej Nordic Cert)
1p dock tillsammans högst 3p/hund
Jaktprov B – Exc ökl
3p dock tillsammans högst 3p/hund
Jaktprov B – Vg ökl
1p dock tillsammans högst 3p/hund

Om två eller fler uppfödare erhållit lika antal poäng räknas det till fördel för den uppfödare som har flest antal hundar som erhåller poäng. Uppfödarens kennelnamn eller namn samt tävlingsår ska ingraveras på priset på Goldenklubbens bekostnad.


BREEDERS CROWN

Pristagaren utses årligen av Goldenklubbens styrelse, och tillfaller medlem som i ord och handling gjort något som gagnar vår ras.

Karin Eriksson (donator) motivering:
Den myckna glädje som jag känd under mina drygt 25 år med rasen, den stora tacksamhet som jag vill rikta till alla de människor jag kommit i kontakt med genom våra golden skulle jag genom detta pris vilja visa som uppmuntran och erkännande till de av våra medlemmar som förtjänat priset genom de många, lågmälda och enträgna arbetsinsatserna som inte alltid framgår av tävlingsresultat och annonser”
UNGDOMSSTIPENDIUM

GRK har instiftat ett stipendium som vänder sig till ungdomar upp till 25 års ålder. Stipendiet är tänkt som ett bidrag till den ungdom som vill genomföra en aktivitet för att vidareutveckla och fördjupa sina kunskaper om och sitt intresse för golden retrievern. Ansökan ska innehålla en beskrivning av sökandes bakgrund med rasen, samt en tydlig planering för den tänkta aktiviteten. Stipendiesumman är för årets stipendium 5000 kr. Skriftlig redovisning ska inlämnas snarast, eller senast i kommande nummer av Golden Nytt efter aktivitetens genomförande.


AGRIASTIPENDIET

Stipendiet är framtaget av Golden retrieverklubben tillsammans med vår samarbetspartner Agria. Stipendiet utdelas varje år vid Golden retrieverklubbens fullmäktigemöte.

Samtliga medlemmar kan nominera kandidater. Pristagaren utses av Agria och klubbstyrelsen i samråd. Prissumman är 3000 kr.

Statuter:
Stipendiet utdelas till en eller flera personer som på ett förtjänstfullt sätt inom GRK verkat för att utveckla och synliggöra vår ras inom området jakt/funktion.