Tidningspolicy för Golden Nytt


Uppdaterat 2018-12-04

Golden Nytt ska sprida information om klubben och rasen till medlemmar, presumtiva medlemmar och andra intressenter inom ramen för den målsättning som finns fastställd i klubbens stadgar.

MÅLSÄTTNING FÖR GOLDEN NYTT

• Att vara en informationskanal till klubbens medlemmar
• Att informera och sprida kunskap om rasens beteende, dess fostran, utbildning och vård
• Att bevaka och arbeta med frågor som har ett rasspecifikt intresse för hundägaren och hundägandet
• Att följa upp rasens utveckling på de områden som omfattas av RAS
• Att publicera material som tilltalar många smakriktningar
• Att spegla rasens mångfald
• Att rapportera från och informera om sektionernas aktiviteter
• Att redovisa resultat från jaktprov och utställningar

INNEHÅLL

• Artiklar, information och insändare ska hålla en hög etisk och moralisk nivå.
• Uttalanden som innehåller förtal, och kan uppfattas som kränkande samt kan leda till skada för annan, får ej förekomma.
• Stor försiktighet ska iakttas vid all namnpublicering som kan betraktas som negativ. Detta gäller såväl namn på hundar som på hundägare.
• Redaktionell marknadsföring bör inte förekomma

INSÄNDARE

• Endast insändare där sakfrågor med allmänintresse debatteras, ska publiceras i tidningen.
• Ansvarig utgivare tar ensam ställning till om en insändare skall publiceras eller ej, samt meddelar författaren sitt ställningstagande.
• Insändare kan i undantagsfall skrivas under pseudonym, där ansvarig utgivare vet vem som står bakom densamma. En kritisk hållning till insändarpseudonym är önskvärd.
• Enskilda personer får inte utpekas direkt eller indirekt utan att inhämta deras tillstånd.