Allmänt om ögon

2018

PROGRESSIV RETINAL ATROFI (PRA)

Progressiv Retinal Atrofi (PRA) är ett samlingsnamn för flera olika ärftliga ögonsjukdomar som förekommer hos många hundraser. Sjukdomen kännetecknas av en degeneration av ögats stavar och tappar i näthinnan (retina). PRA är dubbelsidig och drabbar därmed båda ögonen och leder till en successiv försämring av synen som slutligen resulterar i blindhet. En mutation för PRA behöver inte vara specifik för en hundras men det är inte ovanligt att de genetiska orsakerna till PRA skiljer sig åt mellan olika hundraser. En hundras kan även ha fler olika genetiska orsaker till sjukdomen. Det finns idag inget botemedel mot PRA.

Tre former av PRA finns i dagsläget diagnosticerade hos golden retriever. GR_PRA1, (som oftast inte visar sig förrän hundarna är äldre, ca 7 år) GR_PRA2 ( som uppvisar en tidigare debutålder ca 5 år)och prcd-PRA. Såvitt känt drabbar GR_PRA1 och GR_PRA2 enbart golden retriever. Gentest finns tillgängligt för samtliga dessa tre former.


DNA – TEST FÖR PRA HOS GOLDEN RETRIEVER

Så här gör du för att testa din hund för GR_PRA1 och GR_PRA2:
SLU i Uppsala har nu DNA-test tillgängligt för de båda vanligaste formerna av PRA hos golden retriever. GR_PRA1 och GR_PRA2 finns endast på golden retriever och det är den absolut vanligaste formen av PRA inom rasen. För att på sikt kunna eliminera dessa PRA-former är det viktigt att du testar dina avelshundar.
I enlighet med SKKs regler och djurskyddslagstiftningen får affekterade hundar ej användas i avel. Bärare av mutationen för GR_PRA1 eller GR_PRA2 får endast paras med genetiskt fria individer.

SKK har godkänt central registrering även för samtliga idag kända former av PRA . Det betyder att testresultatet för de hundar testas för de båda PRA-formerna hos SLU kommer finnas tillgängligt i Avelsdata.

När det gäller prcd-PRA registreras resultaten i Avelsdata när du skickar in den remiss du fick påskriven av veterinär när blodprovet togs tillsammans med en kopia på resultatet till SKK. Resultat publiceras på Goldenklubbens sida när det meddelats till klubben.

För dig som redan har testat din hund för GR_PRA1, eller har en hund som är hereditärt fri från GR_PRA1:
Du som tidigare har testat din hund för GR_PRA1 behöver inte ta något nytt blodprov. Allt du gör är att ladda ner ”remiss 2”, fylla i denna och skicka till SLU. Provsvaret får du hem i brevlådan tillsammans med ett inbetalningskort på ca 300 kr. När testresultatet skickas till dig innehåller provsvaret resultat för båda formerna av PRA, eftersom det utförs i samma test.

För dig vars hund inte är testad tidigare:
Beställ tid hos din veterinär för blodprovstagning. Skriv ut remiss 1 och ta med till din veterinär. Se till att blankettens båda sidor är utskrivna. Blanketten skickas sedan av veterinären tillsammans med blodprovet till SLU och ingen del ska sparas hos veterinär. Provsvaret får du hem i brevlådan tillsammans med ett inbetalningskort på ca 820 kr. Till detta tillkommer provtagningskostnaden som du betalar direkt till din veterinär.

Remiss 1:
För att testa din hund för både GR_PRA1 och GR_PRA2. Ladda ner » HÄR «

Remiss 2:
Är din hund redan testad för GR_PRA1 finns blodet kvar hos SLU. Då kan du, utan att ta nytt blodprov testa även för GR_PRA2. Ladda ner » HÄR «

Verkar det krångligt så kontakta vår avelsansvarige via e-post: avel@goldenklubben.se

Observera att remiss 1 har två A4-sidor där del två är information till veterinären om hur blodprovet ska tas. Det är viktigt att du tar med även det papperet till din veterinär.

Prcd-PRA
Denna form av PRA finns på många raser och även på vissa linjer hos golden retriever. Mer information om denna PRA-form hittar du på sidan ”Om prcdPRA” i menyn till höger. Om du har en golden från aktuella blodslinjer, eller planerar att para din tik med en hane som kan tänkas vara bärare av prcd-PRA, kan du DNA-testa den via Optigen (www.optigen.com) i USA.

Ladda ner remiss för prcdPRA » HÄR «


1 JANUARI 2012 KOM ETT NYTT ÖGONLYSNINGSPROTOKOLL

Från 1 januari 2012 används ett nytt protokoll vid ögonlysning. Detta protokoll är enlig ECVO-modellen och innehåller fler diagnoser än det tidigare. Mer information om vad de olika diagnoserna innebär hittar du under ögondiagnoser i menyn till höger.

RETINAL DYSPLASI

Ögonpanelen har tidigare tittat på resultat av RD-diagnoser och konstaterade då att det var för osäkra resultat för att kunna dra en slutsats om ärftlighet. RD-diagnoser kommer och går på ett sätt som gör en utvärdering svår att tolka. Total RD (finns inte i vår ras), geografisk RD, multifokal RD (MRD) och näthinneveck. Hund med lindrig multifokal RD eller näthinneveck används endast i avel om den paras med fri individ. Inga hundar med övriga RD-diagnoser används i avel.

Eftersom arvsgången är osäker vill den svenska ögonpanelen att goldenuppfödarna ska följa upp resultaten av parningar då ett av föräldradjuren har anmärkningen lindrig RD/näthinneveck eller multifokal RD.

ÖGA UPPFÖLJNING

Öga uppföljning innebär att det vid ögonlysning påvisats förändringar, som kan vara symtom på en allvarlig ärftlig ögonsjukdom, dock inte så tydliga att en säker diagnos kunnat ställas. För att bekräfta eller avskriva misstanken om allvarlig ärftlig ögonsjukdom måste ny undersökning göras. Fram till dess ska hunden inte användas i avel.
De hundar som fått diagnosen öga uppföljning ska ögonlysas igen efter sex till 12 månader för att förhoppningsvis få en definitiv diagnos. Om ett föräldradjur vid registrering av valpkull har öga uppföljning uppmanas hundägaren också att göra en ny ögonundersökning av hunden. Först när en säkerställd diagnos finns registreras kullen.
Att använda ett avelsdjur med denna diagnos i aveln kan vara ett brott mot SKK:s grundregler och man kan därmed riskerar att anmälas till Disciplinnämnden.

Under varningstriangeln, som hundar med denna diagnos får på Avelsdata, står ”får ej användas i avel”. Detta medför att valpar som framavlats efter detta datum, om någon av föräldrarna har denna diagnos, ej kommer att valphänvisas av Goldenklubben.

KATARAKTER

Bakre polär katarakt är en förändring i bakre delen av linsen som kan orsaka synnedsättningar. Det finns misstanke om samband mellan polär och total katarakt. Defekten bedöms vara ärftlig men arvsgången är inte klarlagd. Hund med bakre polär katarakt ska inte användas i avel.

Med total katarakt menas att linsen är grumlig och ögat är blint. Sjukdomen kan förekomma på ett eller båda ögonen och kan drabba även unga hundar. Total katarakt är ovanligt på golden och bedöms som ärftlig men arvsgången är inte säkerställd. Därför ska hundar med konstaterad ärftlig katarakt inte användas i avel.

Övrig partiell katarakt är en troligen ärftlig katarakt som finns i främre delen av linsen. Den hittas ofta på medelålders hundar och man har inte påvisat några synnedsättningar av denna kataraktform. En rekommendation är att inte para två individer som båda fått diagnosen övrig partiell katarakt.

ÖGONLYS DIN ÄLDRE HUND!

Goldenklubben har beslutat att sponsra alla medlemmar som ögonlyser sina gamla hundar (över 7 år) med den summa av ögonlysningskostnaden som överstiger 300 kr, så varför inte
passa på att lysa din hund. Skicka ditt kvitto på ögonlysningen till klubbens kassör. Glöm inte att ange ditt namn, medlemsnummer och kontonummer där pengarna kan sättas in.
Har du frågor, kontakta klubbens kassör – kassor@goldenklubben.se