Om Armbågsledsdysplasi

Armbågsledsdysplasi eller ED (Elbow Dysplasia) är samlingsnamn för flera skelettstörningar, som alla medför en felaktig utveckling av armbågsleden. Detta syns i samband med röntgenundersökning – oftast i form av en benpålagring orsakad av att armbågens ben utvecklas felaktigt.

Arvbarheten är hög och liksom vid höftledsdysplasi bekämpas defekten genom att man använder avelsdjur med armbågar utan anmärkning, som dessutom har en stor del nära släktingar som har ED-diagnos ua, alternativt ED1 där kullindex vid parningstillfället är över 100.

Röntgen av armbågar sker mestadels när höfterna röntgas. Detta är dock inte nödvändigt. Du kan röntga din hunds armbågar vid 12 månaders ålder och höfterna senare. Armbågarna störs inte av slappa leder som höfterna och du måste inte ge lugnande vid röntgen av armbågarna, utan kan få din hund armbågsröntgad utan sedering.

Armbågarna graderas i Sverige enligt följande:

Ua – inga påvisbara förändringar
Lbp (I) – lindriga benpålagringar
Mbp (II) – måttliga benpålagringar
Kbp (III) – kraftiga benpålagringar

Det finns numera många välfungerande mediciner som kan hjälpa de hundar som har besvär med sina armbågar. Även operation förekommer, då man avlägsnar de lösa benbitarna. Rådfråga din veterinär, som helst bör vara väl insatt i skelettsjukdomar.