Om utbildningar

Centralt arrangerar Golden retrieverklubben olika typer av utbildningar. GRK är också arrangör av Goldenlägret som också kan betraktas som en typ av utbildning. Om du är intresserad av att veta mer om ovanstående typer av utbildningar, kan du kontakta utbildningsansvarig för mer information.

Våra sektioner står också som arrangörer för vissa utbildningar. Några exempel är exteriörkurser, rasutbildning och funktionärer till funktionsbeskrivning.

Sektionerna arrangerar även kurser som inriktar sig på hundägandet, såsom valpkurser, apporteringskurser, trimkurser, utställningsträning m.m., där du kan delta tillsammans med din hund och utveckla ert samarbete. Kontakta din närmaste sektion för mer information. Länkar till sektionernas egna hemsidor hittar du till höger.


Kontakta GRK:s utbildningsansvarige via E-post: utbildning@goldenklubben.se om du är intresserad av att utbilda dig inom följande områden:

Workingtest – WT – C-prov
Funktionär, provledare, domare. Arrangeras enligt SSRK:s råd och anvisningar.

Dummytrial/Mocktrial
Funktionär, provledare, steward

Funktionsbeskrivning (Officiell – FB-R)
Arrangeras av SSRK enligt fastställd utbildningsplan. GRK förmedlar kontakten med SSRK, men avgör vilka som utbildas. Mer information hittar du » HÄR «

Funktionsbeskrivning (Inofficiell)
Utbildningen är under utfasning. Kontakta utbildningsansvarig om du har frågor.

Beteende- och personlighetsbeskrivning BPH
Funktionär. Arrangeras av SKK. Mer information hittar du » HÄR «

Instruktörsutbildning, diplomerad SSRK instruktör
Arrangeras tillsammans med SSRK och övriga rasklubbar.

Instruktörsutbildning, certifierad SSRK instruktör
Arrangeras tillsammans med SSRK och övriga rasklubbar.


Följande kurser arrangeras av klubbens sektioner:

Exteriörkurs steg I – III

Rasutbildning
Intygsblankett för rasutbildning laddar du ner » HÄR «

Mentalitet steg I – II
Arrangeras tillsammans med lokal klubb/distrikt till SBK.

Funktionärsutbildning för funktionsbeskrivning
Kastare och testledare