Utvärdering Funktionsbeskrivning för golden retriever


Kenth Svartberg har på Golden retrieverklubbens uppdrag bearbetat och utvärderat data från klubbens inofficiella funktionsbeskrivning. Utvärderingen baserar sig på data från funktionsbeskrivningar gjorda under åren 1999 – 2014.

Klicka » HÄR « för att ladda ner rapporten som PDF-fil.