Utvärdering Funktionsbeskrivning för golden retriever


2021-04-01

Nyhet – Spindeldiagram för FB-R

Under våren kommer samtliga resultat mellan 2018 – 2020 från FB-R att läggas in i en mall som gör det möjligt att skapa spindeldiagram från ett urval av hundar. Jämförelse görs mellan urvalet och ”medelhunden”.

Under en försöksperiod kommer du att kunna beställa spindeldiagram. Urvalet kan bestå av exempelvis individer från en viss uppfödare, avkommor efter ett visst avelsdjur o.s.v.

Resultatet kommer att skickas som PDF-fil utan rådata. Redigering av PDF-filen är inte möjlig.

Det är Thomas Hultgren som hjälper klubben med detta. Vill du beställa ett spindeldiagram från Thomas, så skicka in registreringsnummer och fullständigt namn på de hundar du vill ska ingå i diagrammet.

Skicka din förfrågan till:
thomas.hultgren@millstreet.se
Ange ”FB-R” i mailets ämnesrad.


Kenth Svartberg har på Golden retrieverklubbens uppdrag bearbetat och utvärderat data från klubbens inofficiella funktionsbeskrivning. Utvärderingen baserar sig på data från funktionsbeskrivningar gjorda under åren 1999 – 2014.

Klicka » HÄR « för att ladda ner rapporten som PDF-fil.