RAS – Rasspecifik avelsstrategi

2018-08-03
Vårt RAS-dokument för åren 2018-2021 är nu fastställt av SKK

RAS FÖR GOLDEN RETRIEVER

RAS presenteras på två sätt. Dels ett separat dokument innehållande avelspolicy och avelsstrategier och dels det kompletta dokumentet som förutom policy och strategier även innehåller bakgrund, kartläggning, utvärdering och referenser.

 
 
Avelspolicy & avelsstrategier

 
 
RAS för Golden retriever 2018-2021