GRK:s forskningsfond


STÖD GOLDEN RETRIEVERFONDEN

Om du vill ge ett bidrag till Golden retrieverfonden gör du detta enklast via
Swish 123 020 56 82.

Du kan enkelt scanna nedanstående QR-kod vid Swish-betalning. Du kan självklart också lämna ditt bidrag genom inbetalning till Bg 5248-1074. Skriv då texten ”forskningsbidrag” i meddelandefältet.

De pengar som kommer in på fonden användas till projekt rörande såväl funktion som mentalitet och hälsa. Klubbstyrelsen förvaltar pengarna och fördelar dem efter aktuella behov.

Tack på förhand! Ditt forskningsbidrag är viktigt!


Statuter:

Fondmedel ska användas för att befrämja fysisk och mental hälsa hos golden retriever. Medel kan sökas av enskild medlem, grupp av medlemmar samt GRK:s styrelse. Bidrag ska också kunna utdelas för anordnande av för hela medlemskåren väsentliga konferenser och utbildningsträffar. Medlen förvaltas av klubbstyrelsen. Stipendiemedlen redovisas i GRK:s bokslut. Specifikation av sökta och beviljade medel ur fonden ska redovisas för medlemmarna.