GRK:s forskningsfond


STÖD GOLDEN RETRIEVERFONDEN

Om du vill ge ett bidrag till Golden retrieverfonden kan du göra det i samband med att du betalar din medlemsavgift. Du betalar då in ett valfritt belopp utöver medlemsavgiften, så bokförs det överskjutande beloppet på fondens tillgodohavande.

Vill du betala in ett forskningsbidrag vid ett annat tillfälle än i samband med att du förnyar ditt medlemskap, betalar du till PlusGiro 836 11 72-3 och anger vad inbetalningen avser i fältet ”Meddelande till betalningsmottagaren”.

De pengar som kommer in på fonden användas till projekt rörande såväl funktion som mentalitet och hälsa. Klubbstyrelsen förvaltar pengarna och fördelar dem efter aktuella behov.

Fonden är en sammanslagning av de två tidigare fonderna ”PRA-forskningen” och ”Forskning för fysisk & mental hälsa”.

Tack på förhand! Ditt forskningsbidrag är viktigt!


Statuter:

Fondmedel ska användas för att befrämja fysisk och mental hälsa hos golden retriever. Medel kan sökas av enskild medlem, grupp av medlemmar samt GRK:s styrelse. Bidrag ska också kunna utdelas för anordnande av för hela medlemskåren väsentliga konferenser och utbildningsträffar. Medlen förvaltas av klubbstyrelsen. Stipendiemedlen redovisas i GRK:s bokslut. Specifikation av sökta och beviljade medel ur fonden ska redovisas för medlemmarna.