VIKTIG INFORMATION TILL DIG SOM SÖKER GOLDENVALP!

Under pandemin har intresset för goldenvalpar varit enormt. Det visar sig också på registreringssiffrorna som ökat och då finns det dessutom flera kullar som av olika anledningar aldrig registrerats.

På Goldenklubbens valphänvisning har under det senaste året ytterst sällan funnits några kullar till förmedling. Det beror på att efterfrågan varit så stor att uppfödarna valt att inte lägga ut sina kullar när de ändå får oerhört många förfrågningar.

Fler ägare av goldentikar har lockats att para sina hundar. Den utveckling det innebär oroar rasklubben. Det föds kullar som inte har föräldrar som genomfört de hälsoundersökningar eller prov och tester som är viktiga för rasens sundhet. Många saknar också de meriter som rekommenderas av Goldenklubben.

En del tikar får också många och täta kullar – ofta av uppfödare med ringa kännedom om rasen. På detta vis föds många kullar efter hundar som av olika anledningar aldrig borde ha blivit föräldrar.

Under 2021 märks redan nu ett mycket stort intresse för att köpa goldenvalpar. Rasklubben vill uppmärksamma blivande goldenägare på att vara noga vid val av uppfödare. Våra uppfödare ska följa de rekommendationer för avel som bland annat finns på klubbens hemsida. Dessutom ska valparna vara registrerade i Svenska kennelklubben. I vissa fall har prisbilden när det gällt valpar varit orimlig under det gångna året. Seriösa uppfödare bidrar inte till att trissa upp valppriserna.

Efterfrågan på valpar kommer även denna vår att vara större än tillgången. Därför är det viktigt för den presumtive valpköparen att ha tålamod. Genom att följa rasklubbens råd och information får man de bästa förutsättningarna för att få en rastypisk hund med de bästa förutsättningarna för ett långt och friskt liv.