2021-11-22

Många medlemmar och domare har hört av sig till klubben med synpunkter om en studie kallad ”Hull och premiering hos svenska utställningshundar”. Studien uppfattas som ofullständig och inte heller överensstämmande med det man själv upplever.

Klubbstyrelsen har framfört synpunkter på studien till ansvarig person på den aktuella institutionen på SLU och genom att klicka på nedanstående ikon kan du läsa vårt brev.