Skänkta forskningsbidrag


Vi vill tacka alla som under åren skänkt bidrag till klubbens forskningsfond.
I varje nummer av Golden Nytt publiceras namn på bidragsgivare.