HD-gruppen 2024


SSRK:s rasklubbar/uppfödare fick möjlighet att fram till 2024-01-15 skicka in de frågor de vill ha besvarade angående SKK:s system för HD (röntgenundersökning, avläsning, publicering, avelsindex samt hur informationen ska spridas) till SSRK Avelskommitté. Detta är en sammanställning av de frågeställningar som inkommit från rasklubbarna/uppfödarna.

Klicka på nedanstående ikon för att ladda ner dokumentet i PDF-format.