Om sköldkörteln

Artikel om forskningsarbetet omkring sköldkörtelrubbning. Klicka » HÄR «

Hypotyreos hos hund

Hypotyreos räknas till den vanligaste endokrina (hormonproducerande körtlar) sjukdomen hos hund och beror på en minskad produktion av hormonerna tyroxin (T4) och tyronin (T3) (hypo = ”för lite” och tyroidea = sköldkörtel). Vi vet att nedsatt funktion på sköldkörteln förekommer på golden retriever, dock vet vi inte med säkerhet hur vanligt det är. Den allmänna uppfattningen är att det är relativt vanligt på vår ras. Det finns fyra former av Hypotyreos hos våra hundar. De vanligaste är primär och sekundär. Det är inte alltid lätt att skilja dessa former åt, då symptombilden oftast är väldigt diffus och lätt kan feltolkas som ett ålderstecken hos hunden. Det finns ett flertal tester där man kan säkerställa diagnosen. Behandlingen är alltid att ersätta bristen med ökat intag i form av tabletter, behandlingsprognosen är god då en vuxen hund med den primära formen får rätt diagnos och behandling i tid. Prognosen för övriga former är avvaktande.

Primär hypotyreos
är en förvärvad skada där tyroidea angripes och förstörs successivt, vilket till slut leder till en Hypotyreos. De vanligaste orsakerna är idiopatisk, lymfocytär (immunförsvaret) eller mindre vanligt olika tumörformer i körteln. Mer än 95 procent av alla sjuka hundar lider av den primära formen.

Sekundär hypotyreos
innebär att ett stimulerande hormon från hypofysen sk. tyroideastimulerande hormon (T3 saknas eller är starkt nedsatt. Detta leder alltid till en minskad utsöndring från den annars friska körteln. Då körteln blir ostimulerad leder detta till att folliklarna i själva körteln tillbakabildas och detta ger senare även en skada på körteln. Orsaker till den sekundära formen kan vara hypofysskador av olika slag, t.ex. missbildning, tumörer eller andra sjukdomar i hypofysen. Detta kontrolleras lätt med en T3 test som normalt ingår i det standardiserade blodprovet som tas vid misstanke. Mindre än fem procent lider av den sekundära formen.

När kan man då misstänka att hunden fått sjukdomen hypotyreos?
Symptom som trötthet, dålig päls, frusenhet och allmänt hängiga hundar. Sjukdomen utvecklas ofta under en längre period och kan då vara svår upptäcka. Oftast diagnostiseras tyroidea först vid 4-5 årsåldern. Utifrån de screeningtester som tas vid misstanke kan man oftast få en indikation på vilken typ av hypotyreos som hunden drabbats av.

Det finns fortfarande många obesvarade frågor kring sjukdomen, men nya forskningsrön kommer hela tiden. T.ex. forskas det mycket kring autoantikroppar, som redan finns dokumenterade hos en del friska hundar och som eventuellt senare kan ge upphov till sjukdomen. En viss genetisk disposition tror man också förekommer vid en del fall, men mer forskning behövs även här.