Sektionshandboken


» HÄR « FINNS EN PLANERINGSLISTA FÖR KLUBBENS SEKTIONER


SEKTIONERNAS NYHETSBREV
» Nyhetsbrev maj 2024
» Nyhetsbrev december 2023
» Nyhetsbrev september 2023
» Nyhetsbrev februari 2023
» Nyhetsbrev december 2022
» Nyhetsbrev september 2022
» Nyhetsbrev april 2022
» Nyhetsbrev december 2021
» Nyhetsbrev september 2021
» Nyhetsbrev maj 2021
» Nyhetsbrev april 2021
» Nyhetsbrev januari 2021
» Nyhetsbrev november 2020
» Nyhetsbrev september 2020
» Nyhetsbrev april 2020
» Nyhetsbrev januari 2020
» Nyhetsbrev november 2019
» Nyhetsbrev september 2019
» Nyhetsbrev maj 2019
» Nyhetsbrev januari 2019
» Nyhetsbrev december 2018
» Nyhetsbrev september 2018
» Nyhetsbrev maj 2018
» Nyhetsbrev januari 2018
» Nyhetsbrev december 2017
» Nyhetsbrev september 2017
» Nyhetsbrev maj 2017
» Nyhetsbrev januari 2017
» Nyhetsbrev november 2016
» Nyhetsbrev augusti 2016
» Nyhetsbrev maj 2016
» Nyhetsbrev mars 2016
» Nyhetsbrev mars 2016
» Nyhetsbrev januari 2016

ARBETSBESKRIVNINGAR FÖR SEKTIONERNA
» Exteriöransvarig
» Informationsansvarig
» Jaktansvarig
» Kassör
» Mentalitetsansvarig
» Ordförande
» Revisor
» Sekreterare
» Utbildningsansvarig
» Valberedning


AKTIVITETER I SEKTIONERNA

JAKTPROV
» Information för arrangörer av officiella retrieverjaktprov
» Beställning av rosetter till Inofficiella jaktprov
» Budget och ekonomisk uppföljning
» Domarinbjudan för inofficiellt jaktprov
» Mall för diplom
» Mall för jaktprovskatalog
» Oacceptabelt beteende på utställning eller prov
» Reseräkning och övriga kontantutlägg
» Anmälningsblankett – inofficiellt prov
» Checklista texter & foto till Golden Nytt och hemsidan
» Information om hund i varm bil

OPEN SHOW
» Att arrangera Open Show – Manual
» Ansökan om att få arrangera Open Show
» Beställning av rosetter till Open Show
» Budget och ekonomisk uppföljning
» Domaranvisningar Open Show
» Domarinbjudan Open Show
» Domarlista Open Show
» Vilka domare har dömt och vilket år?
» Kvittens av vandringspriser
» Mall för resultatredovisning Open Show
» Mall för utställningskatalog
» Manual för ringsekreterare
» Oacceptabelt beteende på utställning eller prov
» Påminnelse om obetald anmälningsavgift
» Reseräkning och övriga kontantutlägg
» Tävlingsanmälan-inofficiellt prov/utställning
» Checklista texter & foto till Golden Nytt och hemsidan
» Information om hund i varm bil
» Utbildningsplan för Open Showdomare

UTBILDNING

Exteriörkurser
» Exteriörkurs I – Manual
» — Kursintyg Exteriörkurs I
» Exteriörkurs II – Manual
» — Kursintyg Exteriörkurs II
» Exteriörkurs III – Kontakta exteriöransvarig i klubbstyrelsen

GRK:s rasutbildning
» Manual – Att arrangera en rasutbildning
» Intygsblankett Uppfödarutbildningen


CENTRALA ARRANGEMANG

CLUB SHOW
» Att arrangera Club Show – Manual
» Ansökan om att få arrangera Club Show
» Budget och ekonomisk uppföljning
» Checklista för Club Show
» Bestyrelserapport
» Checklista för ringlådor
» Checklista för sekretariat
» Mall för resultatredovisning Club Show
» Oacceptabelt beteende på utställning eller prov
» Påminnelse om obetald anmälningsavgift
» Reseräkning och övriga kontantutlägg
» Tävlingsanmälan – officiellt prov/utställning
» Checklista texter & foto till Golden Nytt och hemsidan
» Information om hund i varm bil

GOLDENSPECIALEN
» Att arrangera Goldenspecialen – Manual
» Budget och ekonomisk uppföljning
» Mall för diplom
» Oacceptabelt beteende på utställning eller prov
» Påminnelse om obetald anmälningsavgift
» Reseräkning och övriga kontantutlägg
» Tävlingsanmälan Goldenspecialen
» Checklista texter & foto till Golden Nytt och hemsidan
» Information om hund i varm bil

KLUBBMÄSTERSKAPET
» Att arrangera Klubbmästerskapet – Manual
» Budget och ekonomisk uppföljning
» Kvittens av vandringspriser
» Mall för diplom
» Oacceptabelt beteende på utställning eller prov
» Påminnelse om obetald anmälningsavgift
» Reseräkning och övriga kontantutlägg
» Tävlingsanmälan – officiellt prov/utställning
» Checklista texter & foto till Golden Nytt och hemsidan
» Information om hund i varm bil


ÖVRIG INFORMATION

INFORMATION OCH PR
» GRK:s grafiska profil
» GRK:s Informationspolicy
» GRK:s informationsmaterial
» Information om hund i varm bil

» Sektionernas poängkamp
» Kollektiv klubbförsäkring
» Annonsprislista Golden Nytt för medlemmar och sektioner

Klubbens loggor
» GRK:s logga färg. JPG-format
» GRK:s logga i sv/vitt. JPG-format

KASSÖR
» Reseräkning och övriga kontantutlägg

ORDFÖRANDE
» Ordförandehandboken
» Studiehandledning till ordförandehandboken
» Styrelseetik
» Tystnadsplikt
» Att verka som förtroendevald

SEKRETERARE
» Mall för dagordning
» Mall för protokoll

SEKTIONENS HEMSIDA
» GRK:s webbpolicy
» Avtal att tecknas med sektionens webmaster

ÅRSMÖTE I SEKTIONEN
» Manual för sektionens årsmöte
» Mall för dagordning för sektionens årsmöte
» Mall för protokoll för sektionens årsmöte
» Bilaga till årsmötesprotokollet
» Förslag till revisionsberättelse
» Mall för protokoll konstituerande möte
» Anmälan av styrelsefunktionärer i sektionen efter årsmötet