Avelsrekommendationer

Dessa rekommendationer ersätter inte och står heller inte över Svenska Kennelklubbens grundregler och stadgar, utan är tänkta att vägleda uppfödare av golden retriever. Klubbens rasspecifika avelsstrategier (RAS) ska också användas som vägledning i avelsarbetet. Som uppfödare av golden retriever ska du vara väl förtrogen med och följa SKK:s grundregler och vårt RAS-dokument.

Alla uppfödare ska vara medvetna om att golden retrievern är en apporterande fågelhund. Uppfödare ska ha studerat golden retrievern i arbete och vara införstådd med sambandet mellan rasens exteriör, dess mentalitet och dess brukbarhet.

Du bör som uppfödare kunna informera dina valpköpare om rasens egenskaper och användbarhet, samt vara tillgänglig för stöd och vägledning av dina valpköpare.


Det är Golden retrieverklubbens önskemål och förhoppning att uppfödare av golden retriever ska följa nedanstående rekommendationer för svenskägda avelsdjur:

• Att tik ska var två år fyllda innan hon paras och inte paras efter åtta års ålder.

• Att avelsdjur som lämnat mer än 200 svenskfödda avkommor inte används i avel.

• Att ingen valpkull har en inavelsgrad som är högre än 6,25 procent.

• Att hund som används i avel har giltigt ögonlysningsprotokoll som inte är äldre än ett år vid parningstillfället.

• Att hund med bakre polär katarakt eller ärftlig total katarakt inte används i avel.

• Att hund med lindrig Multifokal RD eller Näthinneveck endast används i avel om den paras med fri individ. Att inga hundar med övriga RD-diagnoser används i avel.

• Båda föräldradjuren har officiellt resultat från DNA-test för GR_PRA1 och GR_PRA2, eller är hereditärt fri från dessa anlag. Testmetoden ska vara godkänd av SKK och finnas registrerad i SKK Hunddata eller kan verifieras genom kopia på testresultatet från SLU. Anlagsbärare får endast paras med friförklarad hund.

• Att endast hundar med HD-grad A eller B används i avel.
Undantag: Hund med HD-grad C kan användas i avel om avelsindex på den planerade kullen enligt SKK:s avelsdata är 100 eller mer vid parningstillfället.

• Att endast hundar med ED-grad UA används i avel.
Undantag: Hund med ED-grad 1 kan användas i avel om avelsindex på den planerade kullen enligt SKK:s avelsdata är 100 eller mer vid parningstillfället.

• Att i avel endast använda avelsdjur som inte lämnar mer än tio procent över rasens genomsnitt i Sverige avseende HD. Detta under förutsättning att minst 30 avkommor har fastställd höftledsstatus.

• Att i avel endast använda avelsdjur som inte lämnar mer än fem procent över rasens genomsnitt i Sverige avseende ED. Detta under förutsättning att minst 30 avkommor har fastställd armbågsledsstatus.

• Hund som används i avel är meriterad för uppfödning genom ett av följande alternativ:

– Merit från officiell utställning eller exteriörbedömning i form av minst två excellent

– Merit från officiellt B-prov i form av minst ett excellent/förstapris

– Merit från officiellt B-prov i form av lägst ett good/tredjepris, samt merit från officiell
utställning i form av minst ett very good.