Om Goldenlägret

Tanken bakom Goldenlägret var och är att ägare av de olika inriktningar vi har inom rasen ska kunna lära känna varandra under trivsamma former.

Johan Fogelberg kom med idén om ett läger där vi skulle träna apportering och även ha en utställning. Dessutom skulle deltagarna kunna ta del av föreläsningar, uppvisningar, etc., som visar vilken mångfald vi har inom vår ras.

Genom att träffas under fem dagar för att apporteringsträna, genomföra ett working test och få hundarna exteriörbedömda får deltagarna en chans att utvecklas på sin egen nivå. Deltagarna har delats in i grupper med egen kurs-/träningsledare som lett träningen på den nivå gruppen befunnit sig.

Det första Goldenlägret ägde rum år 2002. Under de följande åren har intresset hela tiden ökat. Många deltagare återkommer varje år samtidigt som det hela tiden tillkommer nya deltagare.