Om hudproblem

Hot spots

Hos våra golden retrievrar är hot spots (även kallat våt- eller blöteksem) ganska vanligt förekommande. Det orsakas av en inflammatorisk reaktion, som blir sekundärt infekterad med bakterier, vanligtvis Staphylococcus (pseudo-) intermedius. Grundorsaken kan vara parasiter, insektsbett, sår eller tät päls med dålig luftgenomströmning, vilket leder till att det tar lång tid för pälsen att torka och det blir därmed en gynnsam miljö för bakterier. Det drabbade området gör ont och kliar samt vätskar. Det behandlas genom att pälsen i området klipps mycket kort och huden baddas eller smörjs med uttorkande och bakteriehämmande preparat. I allvarligare fall måste hunden behandlas med antibiotika.

Allergier

Hos hund är foder-, kontakt- och luftburen allergi de vanligaste formerna av allergi.

Foderallergi (egentligen födoämnesöverkänslighet eftersom det inte alltid är en ”äkta” allergisk reaktion) yttrar sig genom att hunden drabbas av inflammation i huden, återkommande öroninflammationer eller seborré (sekundär). Den kan också, samtidigt eller för sig, ge upphov till kräkningar och diarré. Hunden reagerar på specifika proteiner, som kan vara antingen animaliska eller vegetabiliska. För att diagnostisera födoämnesöverkänslighet används en s.k. eliminationsdiet. På detta sätt utesluts vissa proteinfodermedel för att upptäcka vad hunden reagerar på.

Kontaktallergi ger lindrig till måttlig klåda på de områden där huden kommer i kontakt med det allergena ämnet, som kan vara t.ex. filtar, fällar, metaller, plast etc.
Luftburen allergi kallas ofta atopi eller atopisk dermatit. Den visar sig som allt från lindrig till kraftig klåda, ofta med sekundära svamp- och bakterieinfektioner på buk, tassar, ansikte och ljumskar. Immunförsvaret överreagerar på ämnen i omgivningen, som kan vara exempelvis kvalster, pollen, fjädrar eller ull. Debutåldern är vanligtvis mellan 6 månader och 3 år. Atopisk dermatit har en ärftlig bakgrund, vilket gör att vissa raser är väsentligt mer disponerade än andra, såsom till exempel boxer, westie och bullterrier. För schäfer, labrador och golden har man sett en viss överrepresentation, vilket gjort att molekylärgenetiska studier, för att påvisa involverade gener, också omfattat dessa raser, då det går snabbare att få ihop ett tillräckligt antal fall från dem. Man vet ännu inte vilka gener som styr detta, men forskning pågår för att hitta svar på frågan i ett stort internationellt samarbete på SLU. Diagnostiseringen sker antingen genom ett blodprov eller genom pricktest. Atopi går inte att bota, men det går att lindra. Om det finns möjlighet kan man som djurägare ta bort det som hunden reagerar på från omgivningen. Lindrigare former går att behandla med schampo eller krämer, men mer kraftigare former behandlas med kortison och/eller hyposensibilisering.

Ichtyos

Seborré delas in i primär eller sekundär.

Den sekundära har alltid en bakomliggande orsak såsom parasiter, allergi, lever-, njur-, eller magsjukdomar.

Den primära, som troligen har en ärftlig bakgrund, kallas ichtyos och tros ha en genetisk disposition. Symptomen är kraftig mjällbildning på hud, som antingen är torr eller oljig. Mjällbildningen orsakas av en ökad omsättning av hudceller från normalt 21 dagar ner till 3-4 dagar. Det är till största delen en kosmetisk sjukdom, som inte besvärar hunden. Behandling består av bad med medicinskt schampo, som löser upp hudcellerna.

Faktagranskat av: Åke Hedhammar, professor SLU