Om hälsa

Golden retrievern räknas allmänt som en frisk och sund ras. Många golden blir över 10 år enligt statistik från Agria djurförsäkring. Detta är ovanligt för en så storvuxen ras. Visserligen förekommer ett antal ärftliga sjukdomar i rasen, men de flesta med en låg frekvens och under genomsnittet för andra drabbade raser. De sjukdomar som i försäkringsstatistiken är mer vanliga hos vår ras är livmoderinflammation och juvertumör.

» HÄR « kan du läsa Agrias försäkringsstatistik för vår ras

» HÄR « finns kompletterande statistik

Den statistik som finns tillgänglig är från 2002.