Regler för Goldenspecialen


WORKING TEST

Goldenspecialens Working Test arrangeras enligt SSRK:s regler, anvisningar och riktlinjer för working test retriever.
Om NKL och ÖKL arrangeras på två olika dagar skall det utses en vinnare i respektive klass för varje dag.

Klassindelning Working Test

Nybörjarklass (Nkl)
I klassen får hundar som första provdagen uppnått 12 månaders ålder starta. Hundar som tidigare har startat i Ökl WT, Ökl B-prov eller som är kvalificerade för start i Ekl A-prov får inte starta i klassen.

Öppen klass (Ökl)
I klassen får hundar starta som vid minst ett tillfälle har uppnått 80 procent av maxpoängen i Nkl WT (poäng på samtliga stationer krävs). I klassen får också hundar starta som har erhållit 1:a pris Nkl B-prov. Hundar som tidigare har startat i Ekl WT, Ekl B-prov eller Ekl A-prov får inte starta i klassen.

Elitklass (Ekl)
I klassen får hundar starta som vid minst två tillfällen har uppnått 80 procent av maxpoängen i Ökl på WT (poäng på samtliga stationer krävs). I klassen får också hundar starta som är kvalificerade för start i Ekl B-prov eller som är kvalificerade för start i Ekl A-prov.

Veteranklass
Från 8 års ålder oavsett meriter.
Deltagare som startar i veteranklass kan EJ tävla om Dual Purposepriset.


OPEN SHOW

Klassindelning Open Show:

Puppy I: 4 men ej 6 månader
Puppy II: 6 men ej 9 månader
Junior I: 9 men ej 12 månader
Junior II: 12 men ej 18 månader
Special Yearling: 18 men ej 24 månader
Maiden: Från 12 månader och ej med CK från officiell utställning
Mid Limit: Från 12 månader med CK men ej cert från officiell utställning, oavsett land
Limit: Från 12 månader med cert (dock ej juniorcert eller Nordic cert) men ej 3 cert från officiell utställning, oavsett land
Open: Från 12 månader med minst 3 cert (dock ej juniorcert eller Nordic cert) från officiell utställning, oavsett land
Veteran: fyllda 8 men ej 10 år
Special veteran: över 10 år
Jakt: Lägst tredje pris på jaktprov
Brace: För två hundar som båda deltar på Open Show
Avelsklass: För hane eller tik med fyra avkommor ur minst 2 kombinationer
Uppfödarklass: Fyra avkommor från samma uppfödare


STATUTER FÖR DUAL PURPOSEPRISET

Priset tilldelas den hund som erhållit flest poäng enligt nedanstående poängskala. Hunden måste ha poäng från både Working Test och utställning. Bästa poäng tillgodoräknas endast från en klass. För tävlan om Dual Purposepriset ska hunden vara lägst tolv månader. Om fler hamnar på samma poäng räknas den till fördel som har jämnast poäng från jakt och utställning. Hund som startar i veteranklass på Working Test äger inte rätt att tävla om Dual Purpose.

STATUTER FÖR GOLDENMÄSTAREN

Goldenmästaren utses i elitklass och tävlingen avgörs i två olika delar. Grunddelen består av ett Working Test. De 2-5 bästa hundarna i ekl går vidare till en avgörande final.
De poäng som de hundar som gått till final erhållit på WT hålls hemliga och läggs ihop med de poäng de erhåller i finalen. Den hund som får den högsta sammanslagna poängen utses till Goldenmästare. Det innebär att det inte utses någon vinnare av elitklass WT.

OBS! Om endast en hund uppnår 80 % av maxpoängen, blir den hunden automatiskt Goldenmästare.