Nordiskt Mästerskap Working Test


Nordiskt Mästerskap 2020 genomförs den 1-2 augusti 2020 i Finland.

Mer information kommer längre fram.