RAS – Rasspecifik avelsstrategi

2012-07-17
Vårt RAS-dokument är nu fastställt av SKK

RAS FÖR GOLDEN RETRIEVER

RAS presenteras på två sätt. Dels ett separat dokument innehållande avelspolicy och avelsstrategier och dels det kompletta dokumentet som förutom policy och strategier även innehåller bakgrund, kartläggning, utvärdering och referenser.

 
 
Avelspolicy & avelsstrategier

 
 
RAS för Golden retriever 2012-2016