RAS – Rasspecifik avelsstrategi

2022-08-26

Processen med att uppdatera vårt RAS-dokument har påbörjats. Inledningsskedet handlar om att samla in statistik från åren 2018-2021 för att få en möjlighet att gå vidare med nya och/eller justerade mål.
Så snart underlaget är klart kommer mer information om hur vi ska gå tillväga för att förankra uppdateringen hos medlemmarna.
Håll utkik här på hemsidan och på Facebook!

RAS FÖR GOLDEN RETRIEVER

RAS presenteras på två sätt. Dels ett separat dokument innehållande avelspolicy och avelsstrategier och dels det kompletta dokumentet som förutom policy och strategier även innehåller bakgrund, kartläggning, utvärdering och referenser.

 
 
Avelspolicy & avelsstrategier

 
 
RAS för Golden retriever 2018-2021