EP-projektet


Forskningsprojekt epilepsi hos Golden retriever

Golden retrievern räknas allmänt som en frisk och sund hund och många av hundarna blir över 10 år gamla, vilket är bra i jämförelse med andra raser av samma storlek.
Det finns dock ett par ärftliga sjukdomar inom rasen, till exempel höftledsdysplasi och PRA, där rasklubben aktivt jobbar för att minska förekomsten av sjukdomarna. En annan sjukdom som vi vet finns inom rasen och där en ärftlighet misstänks är epilepsi. Vi vet idag inte hur stor förekomsten av krampanfall/epilepsi är inom golden retriever, men både representanter från rasklubben och vi, neurologer upplever att epilepsi är något som har ökat i förekomst hos golden retrievers under de senaste åren.

Epilepsi är en komplex sjukdom som påverkas av många olika faktorer som till exempel omgivningen och andra sjukdomar i kroppen. Det är också en sjukdom som kan vara svår att behandla optimalt och där livskvalitén hos både hunden och djurägaren påverkas.

För att försöka ta reda på hur stor förekomsten av epilepsi är inom rasen samt om det finns några faktorer hos hunden eller dess omgivning som bidrar till utvecklingen av epilepsi har vi satt samman en digital enkät där vi önskar få svar på hur just din hund mår.
Enkäten fokuserar på frågor angående krampanfall/epilepsi men för att få en fullständig bild av hur hälsoläget ser ut inom rasen är det mycket viktigt med svar även från hundägare med friska hundar. Tanken med enkäten är att försöka ta reda på om det finns bakomliggande orsaker till att vissa hundar utvecklar krampanfall medan andra inte gör det. För att kunna få fram sådan information behöver vi kunna jämföra friska hundar med hundar som har krampanfall/epilepsi.
Genom svaren som ni ger oss i enkäten hoppas vi därför inte bara kunna få en bild av hur vanligt det är med krampanfall inom rasen utan också försöka hitta nya behandlingsstrategier, samt på sikt även försöka bidra till att förekomsten av krampanfall minskar inom rasen.

Den digitala hälsoenkäten tar ungefär 10–20 minuter att svara på och enkäten kommer vara öppen för att besvaras till och med den 30/11 2023.
Länken till enkäten hittar ni » HÄR «

Förutom att svara på vår hälsoenkät önskar vi också att ni svarar på frågorna i enkäten angående vardagsbeteende hos hund som finns på SKKs hemsida. Vi kommer ta del av resultaten för golden retrievers i den enkäten och inkludera även de resultaten i vår studie. I beskrivningen till enkäten angående vardagsbeteende står det att enkäten ska fyllas i om hunden har gjort eller ska göra MH/BPH men vi önskar att ni fyller i den även om er hund inte har gjort eller kommer att göra MH/BPH.

Länken till enkäten angående vardagsbeteende hittar du » HÄR «

Om ni har några frågor angående enkäten eller vårt projekt är ni välkomna att höra av er via mail till maria.winnerby@anicura.se

Mycket tacksam för er hjälp!
Maria Winnerby
Leg. Veterinär
Specialistkompetens i hunden och kattens sjukdomar
ECVN resident neurologi