FB-R Lotteri 2021/2022


Golden retrieverklubbens FB-R Lotteri

För att uppmuntra våra uppfödare till att inspirera sina valpköpare att göra Funktionsbeskrivning (FB-R) med sin hund har vi beslutat att anordna ett lotteri.
De uppfödare som under perioden 1/7 2021 – 30/6 2022 har fått minst 5 avkommor från den egna uppfödningen beskrivna erhåller en lott.

Efter periodens slut kommer vi att dra en uppfödare som vinnare och vinsten består av fem starter på Goldenspecialen 2022. Vi gör också ett reportage om vinnaren i Golden Nytt.

Samtliga uppfödare som deltar i lotteriet publiceras på hemsidan samt i Golden Nytt.

Vill du vara med i lotteriet? Skicka uppgifter om kennelnamn samt registreringsnummer på de beskrivna hundarna till funktion@goldenklubben.se
Uppge kennelnamn samt registreringsnummer på de FB-R-beskrivna hundarna.


DELTAGARE I FB-R LOTTERIET 2021/2022

Kennel Glenriska, Ingrid Lundkvist