Om mag-/tarmproblem

Diarréer, kräkningar, ”känslig mage”, etc., är relativt vanliga besvär hos hundar. Orsakerna kan vara många, men är sällan allvarliga. Hos golden retriever finns generellt inga specifika mag-tarmproblem, typ magomvridning och esophagusdilation (vilka förekommer med olika frekvens hos vissa andra raser), men eftersom vår ras av arv och ovana är ”allätare” kan hundarna lätt drabbas av andra problem. Enstaka kräkningar, någon dags diarré är som hos oss människor, de ”kommer och går”. Men vad beror de på?

Parasiter
Gäller det unga, valpar eller unghundar, ska man aldrig bortse från parasiter. Tyvärr avmaskas alltför få valpar korrekt, avmaskning mot spolmask, den mask vars vuxna individer kan ligga i moderns muskulatur och som sedan aktiveras kring 40:e dräktighetsdygnet och går över moderkakan till fostren, blir mogna att själv lägga ägg efter c:a tre veckor. D.v.s. vikten att avmaska valpar före 20:e levnadsdygnet kan inte nog påpekas. Framför allt valpar kan även drabbas av coccidieininfektion, en parasit som gärna ger kraftiga diarréer, men sällan påverkar valpen för övrigt. För att säkerställa parasitinfektioner efter valptiden bör man dock lämna in ett avföringsprov innan adekvat behandling sätts in.

Onyttigheter
Golden är gärna ”allätare” och får lätt i sig både onyttiga/onödiga bakterier och virus, oftast harmlösa, men som vid större mängd kan ge mer eller mindre diarré eller kräkningar någon dag. Felaktig utfodring, ibland förenat med lite stress, t.ex. rätt stora mängder torkad lever eller (icke uppvärmda) köttbullar i samband med utställning eller träning, kan tillfälligt slå ut den tåligaste mage, men går ofta över av sig själv när såväl nerver som mathållningen normaliseras. Likaså kan gemensam vattengiva i form av en jättebalja vatten, där en massa hundar dricker och slafsar i sig vatten, sprida en del, men oftast tillfälliga onyttigheter.

Lugn och ro — och vatten
Vid dessa ovannämnda tillfällen är lugn och ro den bästa medicinen. Ingen stress, ge gärna trist dietmat eller ”svält” en dag, och vätska. Och vätska. Och vätska. Hundar klarar sig utmärkt utan mat en dag, men måste alltid ha tillgång till (relevant) vätska. Har hunden kräkningar, ge inte en massa vatten, ge små mängder ofta och ha gärna lite salt i vattnet, ibland ihop med lite (druv-)socker. Och avvakta – om hunden inte verkar helt utslagen och uttorkad. Förmänskliga inte hunden, men glöm inte att människan är ett djur och jämför gärna med er själva – ingen av oss vill göra något vettigt direkt efter en dags vinterkräksjuka eller matförgiftning!

Dags att kontakta veterinär
Blir hunden efter ett tag däremot väldigt dåsig, om skinnet verkar bli kvar i ett veck när man nyper i det, eller om slemhinnorna är missfärgade, då är det enda rätta att kontakta veterinär. Ring hellre ett samtal för mycket än för lite, ibland räcker diskussion eller rådgivning, men vänta inte för länge med samtalet – underverk är ingen medicinares passion, däremot korrekt rådgivning.