Regler för valphänvisning

Golden retrieverklubbens mål för klubbens valphänvisning är att långsiktigt främja en positivutvecklingför rasen genom att hänvisa valpkullar av hög kvalitet från erfarna och kunniga uppfödare.


• För att valpkullen ska hänvisas, måste uppfödaren ha följt GRK:s avelsrekommendationer

• Uppfödaren ska ha genomgått Goldenklubbens rasutbildning eller SKK:s uppfödarutbildning, med tillägget att ha bevistat ett officiellt retrieverjaktprov, en officiell utställning för golden retriever samt en Beteende- och personlighetsbeskrivning (BPH) alt. mentalbeskrivning (MH). En funktionsbeskrivning för retriever bör också bevistas. Uppfödare som endast genomgått SKK:s uppfödarutbildning ska utöver det godkänt skriva slutprovet för GRK:s rasutbildning.

• Uppfödaren ska ha varit medlem i Goldenklubben minst två år.

• Klubben har ingen möjlighet att kontrollera meriter och hälsostatus för utlandsägda avelsdjur. Det är därför varje uppfödarens ansvar att informera sig själv och sina valpköpare om hundens status. Utlandsägda avelsdjur markeras med en asterix (*) på hemsidans valphänvisningslista.


Valphänvisningsrutiner:

1. Anmäl kullen så tidigt som möjligt, gärna redan när tiken är parad.
2. Fyll i blanketten fullständigt och skicka in.
3. Valphänvisningen läggs ut till förmedling inom en vecka.

Hänvisningen plockas bort när valparna är 8 veckor. Begär eventuell förlängning innan dess.

Valp över 4 månaders ålder som önskas åter till hänvisning räknas som en omplacering och ska anmälas som sådan.

När ny kull anmäls till valphänvisningen kontrolleras att föräldrardjuren uppfyller de aktuella kraven.