Om katarakt

Bakre polär katarakt är en förändring i bakre delen av linsen som kan orsaka synnedsättningar. Det finns misstanke om samband mellan polär och total katarakt. Defekten bedöms vara ärftlig men arvsgången är inte klarlagd. Färre än fem procent av golden har bakre polär katarakt. Hund med bakre polär katarakt ska inte användas i avel.

Med total katarakt menas att linsen är grumlig och ögat är blint. Sjukdomen kan förekomma på ett eller båda ögonen och kan drabba även unga hundar. Total katarakt är ovanligt på golden och bedöms som ärftlig men arvsgången är inte säkerställd. Därför ska hundar med konstaterad ärftlig katarakt inte användas i avel.

Övrig partiell katarakt är en troligen ärftlig katarakt som finns i främre delen av linsen. Den hittas ofta på medelålders hundar och man har inte påvisat några synnedsättningar av denna kataraktform. En rekommendation är att inte para två individer som båda fått diagnosen övrig partiell katarakt.