Klubbens historia

Golden retrieverklubben bildades den 19 januari 1974 som den första rasklubben inom SSRK och hette då ”SSRK:s avelsavdelning för golden retriever”. 1980 ändrades namnet till SSRK:s Golden retrieverklubb för att slutligen 1998 bli Golden retrieverklubben.

Första styrelsen

En interimsstyrelse bestående av Gunnar Petersson, ordförande samt Ylva Braunerhjelm, Mona Lilliehöök och Sune Nilsson höll sitt första och enda möte den 1 december 1973, varvid man bl.a. beslöt att kalla goldenägare till ett årsmöte den 19 januari 1974.
På detta årsmöte valdes en styrelse bestående av:

Gunnar Petersson, ordförande
Vita Rodling, vice ordförande
Karin Eriksson, sekreterare
Sune Nilsson
Ylva Braunerhjelm
Mona Lilliehöök
Ulla-Britt Karlmann
Anders Tidén
Ulla Askelöf, skattmästare

På det första årsmötet fastställde man att medlemsavgiften skulle vara 15 kr per år och klubben bestod av 69 medlemmar.

De första åren utgjordes avelsrådet av Gunnar Petersson, Gert-Olle Lindqvist och Anders Tidén. Gert-Olle adjungerades till styrelsen och valdes in i styrelsen vid årsmötet 23 november 1974 efter Mona Lilliehöök som då avgick.

Antalet registreringar uppgick till 1463, fördelat på 219 kullar efter 80 olika hanhundar, en stark ökning från 1970 då antalet registreringar var 555. Från England importerades detta år tolv hundar.

Ordförandelängden i GRK:

1974 – 1975
1975 – 1977
1977 – 1986
1986 – 1990
1990 – 1993
1993 – 1995
1995 – 1999
1999 – 2002
2002 – 2004
2004 – 2005
2005 – 2006
2006 – Juli 2006
2006 – 2015
2015 –
Gunnar Pettersson
Anders Tidén
Per Ascan
Stefan Jacobsson
Karin Eriksson
Bengt Källman
Leif Bäckström
Kjell Svensson
Susanne Björkman
Annika Thunfors
Ing-Marie Röstlund
Sigvard Eriksson
Owe Rindstrand
Anita Ohlson

Ökande Medlemsantal
På tio år ökade medlemsantalet från 69 till 2196. Sedan dess har klubben mer än fördubblat sitt medlemsantal, och har nu (april 2008) nästan 5500 medlemmar.
Runt om i Sverige bildades arbetsgrupper med lokal förankring och 1983 bestämdes att dessa skulle kallas aktivitetssektioner. Detta år fanns sektioner i Bollnäs, Göteborg, Skåne, Stockholm, Sundsvall, Södermanland, Uppsala, Värmland, Örebro och Östergötland. Idag är sektionerna 17 till antalet.

Golden Nytt
Tidningen Golden Nytt har funnits med från början, men utvecklats från ett dubbelvikt A4-ark till den gedigna medlemstidning som vi har i dag. Många är de skribenter som genom åren lagt ned ett hängivet arbete med att skriva artiklar och göra reportage från olika evenemang.

Redaktörer för Golden Nytt har varit:
Lena Widebeck, Eva Kibe, Mona Wilke, Kerstin Jönsson, Ing-Marie Röstlund, Lotta Lindeberg, Karin Haggård-Möller, Jan Johansson, Helene Strömbom och Giesela Jansson. Nuvarande redaktör är Urban Pettersson.

Första Open Show 1974
År 1974 arrangerades klubbens första Open Show på Strömsholm.
1978 arrangerades fem utställningar med Askartorp som den största med 149 anmälda hundar. Idag arrangeras ca 30 Open Shows om året över hela Sverige.

Första Stamtavleboken 1975
År 1975 kom den första stamtavleboken, en publikation som därefter utgivits vart femte år.

Första Golden Retrievermästerskapet 1978
År 1978 arrangerades för första gången Golden retrievermästerskapet i Vänersborg med 27 startande hundar.

Goldenmästerskapet blir Goldenspecialen 1992
På Molstaberg 1992 ägde den första Goldenspecialen rum. Det var en sammanslagning av Askartorps Open Show och Golden Retrievermästerskapet. Det året utsågs enbart Goldenmästaren och Best ín Show vinnaren. Goldenspecialen i nuvarande utformning, där Goldenmästare, Best in Show och Dual purpose vinnare koras, hölls året därpå, även då på Molstaberg.

Första Officiella Utställning (Club Show) 1994
Första officiella utställningen gick av stapeln i september 1994 på Örenäs. Utställningen arrangerades av Skånesektionen. Domare var Mrs Lyn Anderson, kennel Linchael, tikar, och Mrs Vivian Jones, kennel Ninell, hanar.

Rasspecifik avelsstrategi – RAS 2004
Vid klubbmötet 2004 fastställdes RAS. Detta innebär att vi sedan dess har tillgång till en avelsstrategi som stöd i avelsarbetet. Vår klubb var en av de allra första rasklubbarna med ett godkänt RAS-dokument. Vårt RAS har använts som mall för andra klubbar. Under 2009 är det dags för GRK att göra en uppföljning på RAS.

Första Officiella B-Prov Alla Klasser – Klubbmästerskap 2007
Golden retrieverklubbens första officiella B-prov arrangerades i Rättvik av Dalasektionen den 20-22 juli 2007.
Provet var också ett klubbmästerskap, där bara vår egen ras kom till start. Domare var Tommy Lundin, Sune Nilsson och Lasse Johnsson och provledare var Lars-Erik Löf.

Första Officiella A-Prov 2007
GRK:s första A-prov hölls den 18 september 2007. Provet var öppet för samtliga retrievers. Domare var Lasse Johnsson, Lasse Hedman, Kjell Bräster & Jenny Hamring.

Hedersmedlemmar i Golden retrieverklubben
Aschan, Per
Braunerhjelm, Ylva
Eriksson, Jan
Eriksson, Karin
Ericson, Märta
Lilliehöök, Mona
Lindqvist, Gert-Olle
Nilsson, Ulla
Nilsson, Sune
Petersson, Gunnar

Kriterier för hedersmedlemskap i GRK
Fastställda av GRK:s klubbstyrelse 2021-04-25

”Hedersmedlemskap i GRK kan tilldelas person som genom långvarigt arbete bidragit till
klubbens verksamhet på central eller lokal nivå. Med engagemang inspirerat klubbens
medlemmar och genom kreativitet och visioner aktivt bidragit till utveckling av klubbens
verksamhet och rasens utveckling.”