Om avelsindex

Har du frågor om avelsindex? Kontakta avelsansvarig avel@goldenklubben.se

Minnesanteckningar från vårt möte med SKK:s avdelning för avel & hälsa finns »HÄR«

Information om avelsindex för HD/ED

Styrelsen för Golden retrieverklubben ser SKK:s avelsindex för höfter och armbågar som ett utomordentligt bra hjälpmedel vid uppfödarnas avelsplanering.

GRK:s rekommendation
Goldenklubben rekommenderar att kullindex för HD vid parningstillfället bör vara 100 eller över, samt kullindex för ED bör vara över 100. Klubbens gamla rekommendationer om höfter A eller B och armbågar ua, gäller fortfarande. Hundar som röntagats i Sverige får eget avelsindex då de röntgats. Då valpar efter en utländsk hund registreras, skickar uppfödaren in en kopia på röntgencertifikatet tillsammans med registreringsansökan. Röntgenresultatet från den utländska hunden läggs då in i SKK:s databas och hunden får därmed ett index baserat endast på dess eget resultat. Avelshundar utan eget röntgenresultat i SKK:s databas, som har avkommor som importerats till Sverige får ett index först när 5-7 avkommor är röntgade.


Frågor och svar om Avelsindex hittar du »HÄR«