Om funktionsbeskrivning


Funktionsbeskrivning retriever – FB-R

FB-R är en officiell verksamhet i SSRK som blivit verklighet efter önskemål från Rasklubbarna. Den sjösattes 2014 och blir stambokförd på SKK.

Retrieverns ursprungliga egenskaper har gjort att de tillhör de mest populära raserna i vårt land.  Den är både en härlig familjemedlem och med sina ursprungliga jaktliga egenskaper har den en också stor arbetskapacitet. Egenskaper som är viktiga att bevara för framtiden.

Du kan som retrieverägare få en beskrivning av dessa specifika egenskaper utan att din hund behöver vara tränad. Egenskaperna belyses i elva olika moment såsom apporteringslust, uthållighet, problemlösning, vilthantering m.fl. Alla retrieverraser är välkomna att anmäla, hunden skall dock ha uppnått tolv månaders ålder.

Retrieverrasklubbarna och SSRK:s avdelningar är arrangörer av FB-R.

Är du uppfödare och/eller hanhundsägare och vill samla valpar ur en eller flera kullar för en funktionsbeskrivning ska du kontakta en rasklubb eller en SSRK-avdelning i din närhet.
Som enskild hundägare kontaktar du också din rasklubb eller din SSRK-avdelning.

Klicka » HÄR « för mer information om FB-R.