Goldenspecialen 2017


Goldenspecialen 2017 genomförs på Kungsbyn utanför Västerås.
Datum: 11-13 augusti 2017.

Skänk priser till Goldenspecialen
Vill du skänka ett pris, sponsra Goldenspecialen med valfritt belopp eller vill du kanske skänka en lotterivinst? Kontakta Daniel Ekblom via e-post: daniel@fawltytowers.nu

Våra huvudsponsorer

 

 


OPEN SHOW 13 AUGUSTI

Domare Open Show:
Annika Hjälm (tikar), Ingrid Bergenblad (hanar) & Charlotte Carping (valpar)

Klassindelning Open Show:
Puppy I: 4 men ej 5 månader
Puppy II: 5 men ej 6 månader
Puppy III: 6 men ej 8 månader
Puppy IV: 8 men ej 10 månader
Puppy V: 10 men ej 12 månader
Junior II: 12 men ej 18 månader
Special Yearling: 18 men ej 24 månader
Maiden: Från 12 månader och ej med CK från officiell utställning.
Mid Limit: Från 12 månader med CK men ej cert från officiell utställning, oavsett land.
Limit: Från 12 månader med cert men ej 3 cert från officiell utställning, oavsett land.
Open: Från 12 månader med minst 3 cert från officiell utställning, oavsett land.
Veteran: fyllda 8 men ej 10 år.
Special veteran: över 10 år.
Jakt: Lägst tredje pris på jaktprov.
Brace: För två hundar som båda deltar på Open Show.
Avelsklass: För hane eller tik med fyra avkommor ur minst 2 kombinationer.
Uppfödarklass: Fyra avkommor från samma uppfödare.

WORKING TEST 11 – 12 AUGUSTI

Domare Working Test:
Bitte Sjöblom
Mats Lindmark
Anette Lövgren
Pia Nordin
Kai Tunero

Klassindelning Working Test:
Nybörjarklass (Nkl)
I klassen får hundar som första provdagen uppnått 9 månaders ålder starta. Hundar som tidigare har startat i Ökl WT, Ökl B-prov eller som är kvalificerade för start i Ekl A-prov får inte starta i klassen.

Öppen klass (Ökl)
I klassen får hundar starta som vid minst ett tillfälle har uppnått 75 procent av maxpoängen i Nkl WT (poäng på samtliga stationer krävs). I klassen får också hundar starta som har erhållit 1:a pris Nkl B-prov. Hundar som tidigare har startat i Ekl WT, Ekl B-prov eller Ekl A-prov får inte starta i klassen.

Elitklass (Ekl)
I klassen får hundar starta som vid minst två tillfällen har uppnått 75 procent av maxpoängen i Ökl på WT (poäng på samtliga stationer krävs). I klassen får också hundar starta som är kvalificerade för start i Ekl B-prov eller som är kvalificerade för start i Ekl A-prov.

Veteranklass
Från 8 års ålder oavsett meriter.

ANMÄLAN & BETALNING

Anmälan och betalning:
Till Pg 81 87 18-9
Sista anmälnings– & betalningsdag 6 juli

Anmälningsavgifter:
Working Test – 200 kr/hund
Open Show – 200 kr/hund
Dual Purpose – 300 kr/hund

Supé lördag kväll:
Boka lördagens gemensamma supé i samband med din anmälan!


Goldenspecialenkommittén

Lena Ohlson, sammankallande E-post: utbildning@goldenklubben.se
Eva Carlin
Thomas Broberg
Boel Andersson
Daniel Ekblom
Inger Karlsson
Anita Ohlson