Goldenspecialen 2018


Datum för nästa Goldenspecial 10-12 augusti 2018.
Mer information kommer längre fram.


Goldenspecialenkommittén

Lena Ohlson, sammankallande E-post: utbildning@goldenklubben.se
Eva Carlin
Boel Andersson
Daniel Ekblom
Inger Karlsson
Anita Ohlson