Om RD (retinal dysplasi)

I början av 2000-talet beslöt Golden retrieverklubben och Ögonpanelen gemensamt, att på försök att dela upp RD-diagnoserna i fyra olika varianter:
Total RD (finns inte i vår ras), geografisk RD, multifokal RD (MRD) och näthinneveck.
Eftersom arvsgången är osäker vill den svenska ögonpanelen att goldenuppfödarna ska följa upp resultaten av parningar då ett av föräldradjuren har anmärkningen lindrig RD/näthinneveck eller Multifokal RD.

Den avelsrekommendation som gäller tills vidare, är att uppfödare av golden retriever kan avla på en hund med RD/näthinneveck eller Multifokal RD om den tilltänkta partnern är ögonlyst fri. Den nuvarande avelsrekommendationen gäller alltså lindrig form av MRD och RD/näthinneveck, inte allvarliga former och inte Geografisk RD. Det ska vi inte avla på, då det kan ge ökad risk för synnedsättningar.

Förutsättningen för avelsrekommendationen är att vi kontinuerligt ska följa upp avkommorna. Detta gäller även de hundar som fått diagnos och sedan friats, då RD/näthinneveck kan ”komma och gå”.

Antalet fall av RD tycks öka och vi bör snarast få svar på hur stor vikt vi ska fästa vid RD i framtiden. Du uppfödare som vet med dig att du har använt en hund i avel, som har eller har haft någon form av näthinneveck/RD-diagnos, se till att avkommorna ögonspeglas! Du valpköpare som vet att en av din hunds föräldrar har eller har haft en näthinneveck/RD-diagnos, ta dig tid och åk och ögonspegla din hund hos en ögonveterinär! Deras adresser finns här på vår hemsida under Hälsa. Det är mycket viktigt för vår ras att ni gör det.

Om inte denna uppföljning sker finns inget underlag för ett genomtänkt beslut hur vi ska förhålla oss till RD. Då är risken, om antalet fall ökar, att klubben för säkerhets skull tar en uppfödaretisk anvisning att vi inte ska avla på någon form av RD.
Sverige är ett av få länder i Europa, som skiljer mellan olika fall av RD, såsom näthinneveck/RD och MRD. Det gör att vi än så länge kan ha en försiktig genomtänkt avel på dessa fall. Det är bra, vi får inte bli hysteriska av en defekt som inte är allvarlig, men vi måste också gemensamt försäkra oss om att RD inte heller blir allvarligt framledes.