Goldenfullmäktige


Datum: 29 mars 2020 klockan 13.00
Plats: Scandic Hotell, Hotellvägen 1, Upplands Väsby

Som medlem i Golden retrieverklubben är du välkommen att delta på mötet. Du har också yttranderätt. Dock är det bara i förväg utsedda fullmäktigedelegater som har rösträtt.


VÄLKOMMEN PÅ EN INTRESSANT FÖRELÄSNING

I samband med Goldenfullmäktige inbjuder GRK samtliga medlemmar till en intressant föreläsning och frågestund tillsammans med Agria, som presenterar resultatet av den senaste upplagan av Breed Profile.

Föreläsare är Ida Nilsson och Ingela Lloyd Willmar.

Datum: 29 mars 2020
Tid: 10.00 – 12.00
Plats: Scandic Hotell, Hotellvägen 1, Upplands Väsby

Efter föreläsningen finns möjlighet att köpa lunch i restaurangen på Scandic Hotell.Betalas på plats.

Meddela ditt deltagande till Anita Ohlson via e-post: info@goldenklubben.se senast 20 mars


Valberedning:

Eva Arnell Ek (sammankalland)
E-post: eva.arnell@outlook.com
Tfn: 0768-66 63 57

Owe Rindstrand
E-post: broadcast@gmail.com
Tfn: 0766-10 53 53

Ingrid Grundström
E-post: pennygirls@telia.com
Tfn: 0766-32 84 48

Eva Sjölinder Hansson
E-post: eva.sjolinder@gmail.com
Tfn: 0706-72 19 44