Goldenfullmäktige 2019


Datum: 24 mars 2019 klockan 13.00
Plats: Scandic Hotell, Hotellvägen 1, Upplands Väsby

Som medlem i Golden retrieverklubben är du välkommen att delta på mötet. Du har också yttranderätt. Dock är det bara i förväg utsedda fullmäktigedelegater som har rösträtt.

Klicka på nedanstående ikon för att ladda ner årets fullmäktigehandlingar

Valberedning:

Owe Rindstrand (sammankallande)
E-post: broadcast@ystad.nu
Tfn: 0411-303 77

Eva Arnell Ek
E-post: eva.arnell@outlook.com
Tfn: 0768-35 86 33

Maria Sjöberg
E-post: maria@seamountains.com
Tfn: 0706-44 21 07

Ingrid Grundström (suppleant)
E-post: pennygirls@telia.com
Tfn: 0766-32 84 48