Goldenfullmäktige 2018


Datum: 18 mars 201
Plats: Scandic Hotell, Hotellvägen 1, Upplands Väsby


Valberedning:

Owe Rindstrand (sammankallande)
E-post: broadcast@ystad.nu
Tfn: 0411-303 77

Eva Arnell Ek (sammankallande)
E-post: eva.arnell@outlook.com
Tfn: 0768-35 86 33

Susanne Björkman
E-post: mail@kennelroxanne.se
Tfn: 0704-74 18 31

Maria Sjöberg (suppleant)
E-post: maria@seamountains.com
Tfn: 0706-44 21 07