Goldenfullmäktige


Information om Goldenfullmäktige 2020

Med anledning av den rådande situationen gällande smittspridning har beslut tidigare fattats om att ställa in det planerade fullmäktigemötet den 31 mars. Nu har nytt beslut fattats om att genomföra Goldenfullmäktige på distans den 26 april via telefon. Distansmötet kommer att genomföras enligt de riktlinjer som SKK har tagit fram för detta. Representant från SKK kommer att delta på hela mötet och inneha rollen som rösträknare.

• Varje sektion utser en delegat som bär samtliga sektionens röster,
• Möjligheten för medlemmar att delta vid mötet går förlorad och ska kompenseras med att klubbstyrelsen efter mötet sammanställer en rapport om mötet och de beslut som fattats.

Klicka på ikonen för att ladda ner årets fullmäktigehandlingar. Handlingarna kommer att skickas i pappersform till sektionernas representanter.


Valberedning:

Eva Arnell Ek (sammankalland)
E-post: eva.arnell@outlook.com
Tfn: 0768-66 63 57

Owe Rindstrand
E-post: broadcast@gmail.com
Tfn: 0766-10 53 53

Ingrid Grundström
E-post: pennygirls@telia.com
Tfn: 0766-32 84 48

Eva Sjölinder Hansson
E-post: eva.sjolinder@gmail.com
Tfn: 0706-72 19 44