Goldenfullmäktige


Valberedning:

Ingrid Grundström (sammankallande)
E-post: pennygirls@telia.com
Tfn: 0766-32 84 48

Eva Sjölinder-Hansson
E-post: eva.sjolinder@gmail.com
Tfn: 0706-72 19 44

Eva Arnell Ek
E-post: eva.arnell@outlook.com
Tfn: 0768-66 63 57

Kerstin Persson (suppleant)
E-post: poetrys@telia.com
Tfn: 0706-43 63 44