Goldenfullmäktige


Information om Goldenfullmäktige 2021

Goldenfullmäktige 2021 genomförs söndagen den 21 mars 2021 i Upplands Väsby.
Besked om exakt plats kommer längre fram.
Delegater kallas via klubbens sektioner den 31 januari 2021.


Valberedning:

Eva Arnell Ek (sammankalland)
E-post: eva.arnell@outlook.com
Tfn: 0768-66 63 57

Owe Rindstrand
E-post: broadcast@ystad.nu
Tfn: 0765-64 53 03

Ingrid Grundström
E-post: pennygirls@telia.com
Tfn: 0766-32 84 48

Eva Sjölinder Hansson
E-post: eva.sjolinder@gmail.com
Tfn: 0706-72 19 44