Information om mentalbeskrivningar

ANALYS BPH – Golden retriever 2018-11-29

Analysen baseras på 593 st beskrivna golden retrievers. Klicka på nedanstående bild för att ladda ner analysen. PDF-fil som öppnas i nytt fönster.


Att ha ”känd mental status” på sin hund är värdefullt både för den enskilde hundägaren och för uppfödaren. Det finns två olika sätt att få sin hunds mentalitetsbeskriven:

BETEENDE- & PERSONLIGHETSBESKRIVNING HUND – BPH
Sedan maj 2012 finns Svenska Kennelklubbens nya officiella mentalbeskrivning BPH. Den är utformad för att passa alla hundar, oavsett ras. Beskrivningen tar omkring 30–45 minuter och innehåller åtta olika moment. Syftet är att få en bild av hur hunden reagerar på och hanterar olika situationer. Det handlar bland annat om att möta främmande personer, att leka, att arbeta för att komma åt mat och att stöta på överraskningar.

Krav för deltagande i BPH:
• Hunden ska ha fyllt 1 år
• Hunden ska vara id-märkt och vaccinerad
• Ägaren eller föraren måste vara medlem i en länsklubb eller i en specialklubb/rasklubb.

Resultatet stambokförs och redovisas i SKK:s Hunddataregister

Mer om BPH kan du läsa under fliken ”Om BPH” i menyn till höger.


MENTALBESKRIVNING HUND – MH
Mentalbeskrivning Hund är ett av världens mest använda tester för hundar. Beskrivningen togs ursprungligen fram för brukshundar, men kan användas av alla raser. Det består av tio standardiserade situationer där ett antal delmoment graderas med en intensitetsskala. Syftet är att beskriva hundens sociala förmåga, rädsla, aggressivitet och lekfullhet m.m. Man vill se hur den enskilda hunden och/eller rasen i stort hanterar exempelvis överraskande ljud, hotfulla föremål som långsamt närmar sig eller förmår samarbeta med främmande människor.

Krav för deltagande i MH:
• Hunden ska ha fyllt 1 år
• Hunden ska vara ID-märkt
• Hunden ska vara registrerad i SKK eller i av SKK erkänd utländsk kennelorganisation
• Vaccinerad enligt gällande regler samt vara fullt frisk och inte löpa
• Inte vara utsatt för doping eller andra otillbörliga förhållanden (se Svenska Kennelklubbens Nationellt dopningsreglemente för hund

Resultatet stambokförs och redovisas i SKK:s Hunddataregister

Mer om MH kan du läsa under fliken ”Om mentalbeskrivning” i menyn till höger.