Information om exteriör och utställning


Utbildningskrav för GRK:s Open Show domare

• Exteriörkurs I, II och III
• Minst två elevtjänstgöringar på Open Show hos två olika domare med minst fem års erfarenhet
• Minst ett uppdrag som skrivande ringsekreterare på Open Show, eller auktoriserad ringsekreterare.

Om du efter genomförda utbildningssteg önskar bli Open Show domare, ansöker du om detta hos GRK:s klubbstyrelse. Ansökan skickas till klubbstyrelsens exteriöransvarige som tar in referenser från de domare du gjort din elevtjänstgöring för. Klubbstyrelsen behandlar därefter din ansökan på ordinarie styrelsemöte.

Open Showdomare måste vara medlem i Golden retrieverklubben för att få kvarstå på domarlistan.


Tänker du utbilda dig till officiell exteriördomare på Golden retriever?

GRK har fastställt riktlinjer som används som stöd vid ställningstagande av nya ansökningar som inkommer till klubben för utlåtande.

Klicka » HÄR « för att ladda ner dokumentet. (PDF)


Exteriördomarkonferens 2015

Hösten 2015 genomförde SSRK en stor exteriördomarkonferens för officiella exteriördomare på retrieverraserna.
Till denna konferens fick GRK i uppgift att producera ett kompendium där vi presenterade vår ras för domarna.

Klicka på bilden för att ladda ner kompendiet som en PDF-fil