Vår medlemstidning Golden Nytt

Som medlem i Golden retrieverklubben får du vår medlemstidning
GOLDEN NYTT fyra gånger per år, samt en årssammanställning som
ges ut i form av en webbtidning.

Material till Golden Nytt sänds till redaktionskommittén
goldennytt@goldenklubben.se

Golden Nytts redaktion tar tacksamt emot artiklar från er medlemmar.
Tyvärr kan vi inte garantera att allt inkommet material kan publiceras av olika skäl.
Har du någon händelse som du gärna vill berätta om?
Ta kontakt med Annika Andersson eller Anita Ohlson innan du skriver, så kan vi gemensamt diskutera formerna för din artikel.

Beställning av vinnarbild
Vill du beställa en vinnarbild i Golden Nytt?
Ladda ner blanketten som finns » HÄR «
Observera!
När beställningsblanketten öppnas i Word kan du få upp en dialogruta som ställer frågan ”aktivera redigering”. Klicka då på denna för att kunna fylla i blankettens fält.

Instruktioner finns på blanketten.

Annonspolicy för Golden Nytt (Fastställd 2022-08-28)
• GN tar inte in annonser som strider mot svensk lagstiftning.
• GN följer Konsumentverkets rekommendationer gällande oseriös marknadsföring.
• GN tar inte in annonser för produkter som strider mot gällande lagstiftning.
• GN tar inte in annonser med främlingsfientligt, könsförnedrande eller annat kränkande innehåll.
• GN tar inte in annonser med reklam för tobaksprodukter och alkohol.
• GN tar inte in annonser med politiskt innehåll.
• En annons i GN ska vara utformad på så sätt att den är lätt att urskilja från redaktionellt material.
• Ansvarig utgivare har, med stöd av Tryckfrihetsförordningen, det yttersta ansvaret när det gäller vilka annonser som får publiceras.
• Reklamation ska göras senast 14 dagar efter tidningens utgivning.

REDAKTIONSKOMMITTÉ GOLDEN NYTT

ANSVARIG UTGIVARE
Anita Ohlson
Tfn 0709-92 40 87
goldennytt@goldenklubben.se

JOURNALIST
Annika Andersson
Tfn 0705-90 58 44
annika.andersson@goldenklubben.se

KORREKTUR
Eva Skagert
Skivarp 3811 Soliden
274 54 SKIVARP
Tfn 0766-10 53 53
eva.skagert@gmail.com

ANNONSFÖRSÄLJNING
Daniel Ekblom
Tfn 0705-61 71 81
annons@goldenklubben.se


UTGIVNINGSPLAN FÖR GOLDEN NYTT

 NUMMER  MANUSSTOPP  UTGIVNING
 1  13 januari  Vecka 10
 2  21 april  Vecka 23
 3  28 juli  Vecka 38
 4  20 oktober  Vecka 50