Goldenfullmäktige


Valberedning:

Annika Andersson (sammankallande)
E-post: annika@catchword.se
Tfn: 0705-90 58 44

Inger Karlsson
E-post: fasterna80@gmail.com
Tfn: 0765-64 53 03

Ingrid Grundström
E-post: pennygirls@telia.com
Tfn: 0766-32 84 48

Eva Sjölinder Hansson (suppleant)
E-post: eva.sjolinder@gmail.com
Tfn: 0706-72 19 44