Goldenfullmäktige


Information om Goldenfullmäktige 2021

Goldenfullmäktige 2021 genomförs söndagen den 21 mars 2021 på Scandic Infra City, Upplands Väsby. (OBS! Nytt hotell)
Delegater kallas via klubbens sektioner den 31 januari 2021.


Valberedning:

Eva Arnell Ek (sammankalland)
E-post: eva.arnell@outlook.com
Tfn: 0768-66 63 57

Owe Rindstrand
E-post: broadcast@gmail.com
Tfn: 0766-10 53 53

Ingrid Grundström
E-post: pennygirls@telia.com
Tfn: 0766-32 84 48

Eva Sjölinder Hansson
E-post: eva.sjolinder@gmail.com
Tfn: 0706-72 19 44