Goldenfullmäktige


Goldenfullmäktige 2025 äger rum söndag den 23 mars klockan 13.00
Plats: Scandic Hotell, Hotellvägen 1, Upplands Väsby

Som medlem i Golden retrieverklubben är du välkommen att delta på mötet. Du har också yttranderätt. Dock är det bara i förväg utsedda fullmäktigedelegater som har rösträtt.

Fullmäktigehandlingarna publiceras i början av mars.
Sektionerna får fullmäktigehandlingarna i slutet av januari och på din sektions årsmöte har du därmed möjlighet att lämna synpunkter om klubbens verksamhet.


Valberedning:

Kerstin Persson (sammankallande)
E-post: poetrys@telia.com
Tfn: 0706-43 63 44

Johan Fritz
E-post: johan.fritz@telia.com
Tfn: 0709-63 03 94

Eva Sjölinder-Hansson
E-post: eva.sjolinder@gmail.com
Tfn: 0706-72 19 44

Annica Jonsson (suppleant)
E-post: annica.h.jonsson@gmail.com
Tfn: 0705-63 36 41