Goldenfullmäktige


Goldenfullmäktige 2024 äger rum söndag den 24 mars klockan 13.00
Plats: Scandic Hotell, Hotellvägen 1, Upplands Väsby

Som medlem i Golden retrieverklubben är du välkommen att delta på mötet. Du har också yttranderätt. Dock är det bara i förväg utsedda fullmäktigedelegater som har rösträtt.

Fullmäktigehandlingarna kommer att publiceras här i början av mars.

Innan fullmäktigemötet inbjuder GRK alla medlemmar till en föreläsning med Louise Tigerhielm på temat ”Missförstådda hundar”. Louise pratar bl.a. om beteendeförändringar och sunda förutsättningar för att forma trygga individer.

Datum: 24 mars 2024
Tid: 10.30 – 12.00

Föreläsningen är kostnadsfri. Lunch finns att köpa på plats för dig som så önskar.

Anmälan till föreläsningen till Anita Ohlson, info(a)goldenklubben.se

Valberedning:

Ingrid Grundström (sammankallande)
E-post: pennygirls@telia.com
Tfn: 0766-32 84 48

Eva Sjölinder-Hansson
E-post: eva.sjolinder@gmail.com
Tfn: 0706-72 19 44

Eva Arnell Ek
E-post: eva.arnell@outlook.com
Tfn: 0768-66 63 57

Kerstin Persson (suppleant)
E-post: poetrys@telia.com
Tfn: 0706-43 63 44