Goldenfullmäktige


Datum: 29 mars 2020 klockan 13.00
Plats: Scandic Hotell, Hotellvägen 1, Upplands Väsby

Som medlem i Golden retrieverklubben är du välkommen att delta på mötet. Du har också yttranderätt. Dock är det bara i förväg utsedda fullmäktigedelegater som har rösträtt.

Valberedning:

Eva Arnell Ek (sammankalland)
E-post: eva.arnell@outlook.com
Tfn: 0768-66 63 57

Owe Rindstrand
E-post: broadcast@gmail.com
Tfn: 0766-10 53 53

Ingrid Grundström
E-post: pennygirls@telia.com
Tfn: 0766-32 84 48

Eva Sjölinder Hansson
E-post: eva.sjolinder@gmail.com
Tfn: 0706-72 19 44