Information om valphänvisningen


När du behöver du kontakta oss:

Ska du skicka in en valpkull för hänvisning?
Har du en kull på valplistan och ska meddela antal födda valpar?
Vill tu ta bort din annons från hemsidan?
Har du allmänna frågor om valphänvisningen eller regler?

E-post: valph@goldenklubben.se