Information om valphänvisningen


När du behöver du kontakta oss:

Ska du skicka in en valpkull för hänvisning?
E-post: anmalan@goldenklubben.se

Har du en kull på valplistan och ska meddela antal födda valpar?
E-post: valph@goldenklubben.se

Vill tu ta bort din annons från hemsidan?
E-post: valph@goldenklubben.se

Har du allmänna frågor om valphänvisningen eller regler?
E-post: valph@goldenklubben.se