Om Goldenspecialen

Golden retrieverklubbens mest besökta Open Show ägde under många år rum på Askartorp, medan GRK:s Goldenmästerskap (GM) alternerade mellan olika orter med bra marker. I slutet av 1980-talet sjönk anmälningarna till GM och dåvarande klubbstyrelse i GRK kom med idén att sammanföra utställningen i Askartorp med Goldenmästerskapet för att de olika inriktningarna skulle kunna mötas, förstå och inspirera varandra.

Första året på Molstaberg
1991 erbjöd Per Aschan på Molstaberg deras förnämliga marker, då inga marker fanns tillgängliga för ett GM på Askartorp, vilket blev starten för Goldenspecialen. Redan från första året blev det ett mycket stort arrangemang, där jaktproven var med vilt och helt enligt officiella regler.

Efter tre år på Molstaberg flyttades GS till Vikmanshyttan, fortfarande med klubbstyrelsen som arrangör med stor hjälp av Dalasektionen. GS var, och är, som sagt ett mycket stort arrangemang och det tog ansenlig kraft från klubbstyrelsen.

Sektionerna tar över
Fr.o.m.1998 har sedan olika sektioner jobbat med GS, förutom 2005 och 2012 då klubbstyrelsen arrangerade det. Från 2016 finns Goldenspecialenkommittén som i samarbete med klubbstyrelsen arrangerar Goldenspecialen.

Dual Purpose-priset instiftas
1993 instiftades Dual Purpose (DP) för de hundar som deltog både på jakt och utställning. För att placera sig måste hunden både gå till pris på jaktprovet och placera sig på utställningen. Vinnare var Goldqueens Eros ägare Ing-Marie Karlsson.

Domare på Goldenspecialen
Domare på jaktdelen har varit både officiella och inofficiella domare, eller personer som har en gedigen erfarenhet från hund och jaktprov respektive WT. Utställningen döms av klubbens egna Open Show-domare.

Vi är många som ser Goldenspecialen som en fantastisk chans att få se hundar från hela Sverige i arbete och i utställningsringen under trevliga former.