Om Goldenspecialen

Golden retrieverklubbens mest besökta Open Show ägde under många år rum på Askartorp, medan GRK:s Goldenmästerskap (GM) alternerade mellan olika orter med bra marker. I slutet av 1980-talet sjönk anmälningarna till GM och dåvarande klubbstyrelse i GRK kom med idén att sammanföra utställningen i Askartorp med Goldenmästerskapet för att de olika inriktningarna skulle kunna mötas, förstå och inspirera varandra.

Första året på Molstaberg
1991 erbjöd Per Aschan på Molstaberg deras förnämliga marker, då inga marker fanns tillgängliga för ett GM på Askartorp, vilket blev starten för Goldenspecialen. Redan från första året blev det ett mycket stort arrangemang, där jaktproven var med vilt och helt enligt officiella regler.

Efter tre år på Molstaberg flyttades GS till Vikmanshyttan, fortfarande med klubbstyrelsen som arrangör med stor hjälp av Dalasektionen. GS var, och är, som sagt ett mycket stort arrangemang och det tog ansenlig kraft från klubbstyrelsen.

Sektionerna tar över
Fr.o.m.1998 har sedan olika sektioner jobbat med GS, förutom 2005 och 2012 då klubbstyrelsen arrangerade det.

Dual Purpose-priset instiftas
1993 instiftades Dual Purpose (DP) för de hundar som deltog både på jakt och utställning. För att placera sig måste hunden både gå till pris på jaktprovet och placera sig på utställningen. Vinnare var Goldqueens Eros ägare Ing-Marie Karlsson.

Domare på Goldenspecialen
Domare på jaktdelen har varit både officiella och inofficiella domare, eller personer som har en gedigen erfarenhet från hund och jaktprov respektive WT. Utställningen döms av klubbens egna Open Show-domare.

Vi är många som ser Goldenspecialen som en fantastisk chans att få se hundar från hela Sverige i arbete och i utställningsringen under trevliga former.


GOLDENMÄSTARE GENOM ÅREN

1991 Molstaberg
SJCh Tiebreak Oklahoma

1992 Molstaberg
Roghöjdens Master Lad

1993 Molstaberg
SJCh Tiebreak Oklahoma

1994 Vikmanshyttan
SNJCh Doubleuse Mackavity

1995 Vikmanshyttan
DKJCh DKBRCh Spica

1996 Vikmanshyttan
DKJCh DKBRCh Spica

1997 Vikmanshyttan
SJCh Constancy Charlieflickan

1998 Medskog
SJCh Constancy Charlieflickan

1999 Medskog
SJCh Constancy Charlieflickan

2000 Härjarö
SJCh Treklöverns Ofelia

2001 Härjarö
SJCh Treklöverns Ofelia

2002 Härjarö
SJCh River Race Fancy Fanny

2003 Härjarö
Doubleuse Seacruise

2004 Härjarö
Pickup’s Iris

2005 Härjarö
Avjava’s Cherokee

2006 Tånga Hed
SNJCh Goldteam Xciting Xantia

2007 Tånga Hed
Bäveråsens Zeb

2008 Härjarö
Bäveråsens Zeb

2009 Kungsbyn
Bäveråsens Zeb

2010 Kungsbyn
Trialer Kansas My Melodie Of Golden Spirit

2011 Kungsbyn
FT Ch Trailer Bäveråsens Zeb

2012 Kyrkekvarn
Kopparhults Vezzlan

2014 Trehörningsjö
SE JCH Peruddens Jaktliga Freja

2015 Kungsbyn
Collin from Golden Lake of Miracles

2017 Kungsbyn
Doubleuse Sea Eagle

2018 Kungsbyn
SE LCH SE VCH SPH3 J RLDN Falloch Hills Aragorn of Skoj