Mottagare av Agriastipendiet


2022 – Sune Nilsson
2021 – Nils-Gunnar Karlsson (postumt)
2020 – Christine Jansson
2019 – Kai Tunero
2018 – Boel Andersson
2017 – Annika Sahl Kadar
2016 – Eva Arnell Ek
2015 – The Scorpions
2014 – Gun Eriksson
2013 – Lotta Fornås
2012 – Rolf Brorsson
2011 – Inger Karlsson
2010 – Lasse Jonsson
2009 – Johan Fogelberg