RAS utvärdering 2023


Här finns alla aktuella siffror i utvärderingen: