Aktuellt om hälsa


Din hund är viktig för vår forskning om hundars sjukdomar!

OBS!
All information om de olika forskningsprojekten samt nödvändiga blanketter hittar du på genom att klicka på länken till » SLU:s hemsida «

Kära hundägare,

Forskare och veterinärer vid Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) ledda av professor Kerstin Lindblad-Toh har i många år arbetat med att identifiera genetiska riskfaktorer för olika sjukdomar.

Detta har hjälpt oss att förstå uppkomsten av flera sjukdomar som drabbar hundar, t.ex. tvångssyndrom, immunologiska sjukdomar och flera cancertyper. En del resultat har också lett till ökad förståelse av motsvarande sjukdom hos människor. Under åren har vi samlat in stora mängder prover från hundar i Sverige, prover som används och kommer till stor nytta i vår forskning. Vi är mycket tacksamma att hundägare bidrar till vår forskning med prover från sina hundar, utan er hjälp skulle vi inte kunna nå de värdefulla resultat som vi hittills har nått. Eftersom det ofta tar lång tid att samla in ett tillräckligt stort antal prover från de raser som behövs till forskningen är det viktigt att provinsamlingen pågår kontinuerligt.

Vi fortsätter att forska på många sjukdomar i flera olika raser, inklusive golden retriever, och ber er därför att donera blodprover från både sjuka och friska hundar. Just nu fokuserar vi extra på cancer, framför allt juvertumörer och skelettcancer. Vi försöker ta reda på varför cancer drabbar vissa hundar och inte andra. Vi letar både efter nedärvda ändringar i arvsmassan och ändringar i arvsmassan som skett i själva tumören. Om du har en hund med en tumörsjukdom som är klassificerad, ta gärna kontakt med oss för att få mer information om hur din hund kan hjälpa till. För de flesta raser och sjukdomar är det även viktigt att få in blodprover från äldre (>8 år) cancerfria hundar. Vi forskar även vidare på atopisk dermatit och hoppas snart ha tydliga resultat inom projektet.

För hundar med cancer är det viktigt att vi även får klinisk information från din veterinär så att vi kan klassificera tumören på rätt sätt. Det är också viktigt att få in tumörvävnad eftersom det låter oss leta efter förändringar i arvsmassan i själva tumören, vilka i framtiden kan ha betydelse för hur man behandlar tumören.

Vi är också intresserade av vidare kontakt om ni har observerat någon annan sjukdom som ni tror kan vara genetiskt betingad. Då kan vi i så .fall diskutera närmare vad som skulle kunna göras.

Om ni vill låta er hund bidra till framtida studier kan ni beställa provtagningskit direkt från oss, kontakta Åsa Karlsson, asa.karlsson@imbim.uu.se. Veterinären kan debitera oss upp till 300 kr per provtagen hund (inkl. moms)

Om er hund tidigare har lämnat blodprov önskar vi nu gärna en uppdatering av er hunds hälsa. Vi ber er därför att kontakta Åsa Karlsson, asa.karlsson@imbim.uu.se med följande information:

– Registreringsnummer
– Hundens namn
– Vilka sjukdomar har hunden haft? När?
– Om er hund avlidit, vad beror det på? Hur gammal var hunden?
– Får vi kontakta er igen för ytterligare uppdateringar?
– Vad heter er veterinär? Får vi kontakta honom/henne?

Har ni frågor om studierna kontakta:
Maja Arendt, docent, veterinär, Universitet & Köpenhamns Universitet, maja-louise.arendt@imbim.uu.se eller Kerstin Lindblad-Toh, professor, Uppsala Universitet & Broad Institute of MIT and Harvard, kersli@broadinstitute.org


Atopiprojektet – SLU

SLU behöver blod från golden retrievers som fått diagnosen ”atopisk dermatit”.
Prover kan tas hos valfri veterinär.
Ladda ner de två dokumenten nedan och fyll i hundens uppgifter i den ena blanketten. Det kan med fördel göras före besöket på klinik för att spara tid.
I rutan ”Projekt” skriver man Atopiprojektet.
I rutan ”Övriga upplysningar” skrivs det i om hunden har Atopisk dermatit (d.v.s allergi mot ämnen i omgivningen) och om den dessutom har matallergi eller inte.
Den andra blanketten är till provtagande klinik. Där framgår vilka rör som behövs och vart de ska skickas och hur kliniken får ersättning (det kostar alltså givetvis ingenting för djurägaren).


Pyometra – En av tikens vanligaste åkommor
Hjälp forskningen!

Livmoderinflammation (pyometra) är en av de allra mest förekommande sjukdomarna hos tikar och det drabbar alla raser. Varje år drabbas ca 8000 tikar i Sverige och får operera bort livmoder och äggstockar. Hormonella faktorer påverkar sjukdomsutvecklingen, liksom bakteriella. Tikar från vissa raser drabbas också mer än andra – vilket tyder på att även genetiken spelar roll. Var med från början av forskningsprojektet där de genetiska faktorer som påverkar sjukdomen ska identifieras.

Med mer kunskap om de genetiska faktorerna till en sjukdom är det lättare att förstå sjukdomsförloppet och hur det ska kunna förebyggas. SLU samlar nu in blodprover från 8 raser, och däribland golden retriever.

Har du en tik som har eller har haft livmoderinflammation? Gärna vid ung ålder, yngre än 4 år. Eller har du en frisk tik som är äldre än 8 år och som INTE haft livmoderinflammation?

Då kan du hjälpa forskningen genom att skicka in ett blodprov till SLU.